Maakunnalliset metsäneuvostot

Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa alueellista yhteistyötä. Metsäneuvostoja on neljätoista ja niiden toimikausi on neljä vuotta. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Maakunnalliset metsäneuvostot vastaavat myös alueellisista metsäohjelmista.

Metsäneuvostojen tehtävät:

 • Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvien elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa yhteistyötä.
 • Metsäneuvostot laativat alueelliset metsäohjelmat laajassa yhteistyössä sekä seuraavat ja edistävät niiden toteuttamista yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 • Metsäneuvostot linjaavat alueensa kestävän metsätalouden edistämisrahoituksen kohdentamisen ja ottavat tarvittaessa kantaa metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin.
 • Metsäneuvostot ylläpitävät metsätalouden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ja tekevät aloitteita metsiin liittyvien elinkeinojen kehittämiseksi.

Metsäneuvostoon kuuluu enintään 15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenillä on oltava laaja-alaista asiantuntemusta maakunnan metsään perustuvien elinkeinojen kehittämisestä ja metsien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa metsäneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan Metsäkeskuksen esityksen perusteella. Nykyisten metsäneuvostojen toimikausi kestää 14.5.2019 saakka.

Palvelualueiden aluejohtajat ja elinkeinopäälliköt osallistuvat metsäneuvostojen työhön kutsuttavien kumppaneiden valintaan. Mikäli metsäneuvoston jäsen eroaa, Metsäkeskus harkitsee, pyydetäänkö eronneen tilalle uusia jäsenesityksiä vai jatkaako metsäneuvosto suppeammalla kokoonpanolla. Metsäkeskus tekee esityksen uuden jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä maa- ja metsätalousministeriölle.

Metsäneuvostojen jäsenistö valitaan kunkin alueen ominaispiirteiden ja toimijaprofiilin mukaisesti. Jäsenistössä on toimijoita muun muassa seuraavista ryhmistä:

 • metsäteollisuus, metsänomistajat, Metsäkeskus (henkilöstön edustaja), koneyrittäjät, puualan yrittäjät, kuljetusyrittäjät, , kauppakamari, energiateollisuus, nuorisojärjestöt, ELY-keskus (maaseudun kehittäminen, ympäristö, tieinfra), Riistakeskus, Metsähallitus, maakuntaliitto, kansanedustajat, kansalaisjärjestöt (luontojärjestöt, virkistyskäyttäjät jne.), alueelliset erityisryhmät (paliskunnat, saamelaiskäräjät jne.), tiedotusvälineet (Yle, maakuntalehti), yliopistot ja tutkimuslaitokset (yliopistot, ammattikorkeakoulut, VTT, TTL, GTK, Luke jne.)

Maakunnallisten metsäneuvostojen puheenjohtajat ja sihteerit

Pohjoinen palvelualue

 • Kainuu: pj. Asko Piirainen, vpj. Vesa Härkönen, sihteeri Tuomo Mikkonen
 • Pohjois-Pohjanmaa: pj. Matti Pahkala, vpj. Maria Isolahti, sihteeri Eeva-Liisa Repo
 • Lappi: pj. Samuli Kokkoniemi, vpj. Kirsi-Marja Korhonen, sihteeri Ulla Huusko

Itäinen palvelualue

 • Keski-Suomi: pj. Johannes Leppänen, vpj. Pauli Rintala, sihteeri Seija Tiitinen-Salmela
 • Pohjois-Savo: pj. Tapani Tolppanen, vpj. Jukka Hujala, sihteeri Seppo Niskanen
 • Pohjois-Karjala: pj. Pekka Nuutinen, vpj. Päivikki Otronen, Leena Leskinen

Läntinen palvelualue

 • Lounais-Suomi (Varsinais-Suomi, Satakunta): pj. Erkki Haavisto, vpj. Pasi Heino, sihteeri Tapio Nummi
 • Pirkanmaa: pj. Antti Teivaala, vpj. Päivi Kiviranta, sihteeri Ari Lähteenmäki
 • Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: pj. Timo Lankila, vpj. Jukka Vainionpää, sihteeri Yrjö Ylkänen

Kaakkoinen palvelualue

 • Kaakkois-Suomi (Kymenlaakso, Etelä-Karjala): pj Eero Kivistö, vpj. Esa Korhonen, sihteeri Jouni Väkevä
 • Etelä-Savo: pj. Sari Lantta, vpj. Timo Leskinen, sihteeri Antti Heikkilä

Eteläinen palvelualue

 • Österbotten – Pohjanmaa: pj. Anders Lillandt, vpj. Jan Slotte, sihteeri Mårten Lövdahl
 • Häme (Päijät-Häme, Kanta-Häme): pj. Eine Rosenberg – Riihimäki, vpj. Antti Sipilä, sihteeri Jouni Rantala
 • Uusimaa: pj. Heli Rissanen, vpj. Esa Nykänen, sihteeri Karen Wik-Portin

Metsäneuvostojen jäsenet

Metsäneuvostoja koskeva lainsäädäntöpohja

1421/2014 Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta

(6 § Maakunnallinen metsäneuvosto ja sen tehtävät)

1448/2014 Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta

(2 luku Maakunnalliset metsäneuvostot
7 § Maakunnallisten metsäneuvostojen toiminta-alueet ja nimet
8 § Maakunnallisen metsäneuvoston asettaminen ja muut menettelyt
9 § Maakunnallisen metsäneuvoston järjestäytyminen ja toiminta)

8.8.1986/609 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

(4 a § (15.4.2005/232) Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano)