Maaseudun muuttuva energiantuotanto | Metsäkeskus

Maaseudun muuttuva energiantuotanto

Lisätietoja

Jussi Laurila
projektipäällikkö
puh. 050 378 5054
jussi.laurila(at)metsakeskus.fi
 

Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja alan yritystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on metsäenergian käytön kestävä lisääminen hallituksen asettamien energiaturpeen käytön vähennystavoitteiden myötä. Lisäksi tavoitteena on nostaa maatalouden sivujakeiden hyödyntämisastetta energiantuotannossa. 

Hankkeen toimenpiteet hillitsevät ilmastonmuutosta, vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja auttavat siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hanke edistää aluetaloutta ja yrittäjien välistä verkostoitumista. 

Hankkeen toteuttajina ovat Suomen metsäkeskus ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Manner-Suomen Maaseutuohjelma ja yksityiset yritykset. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta ja toteutusaikana 2020-2022. 

Hankkeen toimenpiteet

  • Hanke kartoittaa Etelä-Pohjanmaan alueen lämpölaitosten nykytilan ja polttoainejakauman sekä puun polttokäytön lisäyksestä aiheutuvat investointitarpeet.
  • Hanke edistää energiapuun saannin turvaamista maaseudulla kehittämällä energiapuun hankintalogistiikka demonstroimalla vaihtoehtoisia korjuumenetelmiä sekä korjuuteknologiota.
  • Hanke selvittää Etelä-Pohjanmaan alueen teknistaloudellisen metsäenergiapotentiaalin hyödyntämällä metsävaratietoa lähdeaineistona.
  • Hanke vahvistaa maaseudun energiayrittäjyyttä luomalla ja ylläpitämällä yrittäjäverkostoja sekä törmäyttämällä uusia ja vanhoja puuenergia-alan yrittäjiä.
  • Hanke selvittää viljankuivauksen sivujakeiden polttokäyttömahdollisuuksia.
  • Hanke kartoittaa hevostalouden kuivikelannan polttokäyttömahdollisuuksia.

          

.