Makuja maakunnan metsistä | Metsäkeskus

Makuja maakunnan metsistä

Lisätietoja

Juha Viirimäki
projektipäällikkö
puh. 050 314 0464
juha.viirimaki(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ruokaprovinssia metsäbiotalouden ja metsästä saatavien luonnontuotteiden avulla. Ruokaketjun ja luonnontuotealan pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja uusia mahdollisuuksia. Tehtävät toimenpiteet kauttaaltaan tähtäävät uusiin avauksiin ja uuteen ruokaketjun liiketoimintaan metsän tuotteiden avulla. Metsäpään asemointi ruokaketjun avuksi on tarpeen mm. osaajaverkostoja luomalla.

Toiminnan painopiste on luvanvaraisissa keruutuotteissa; koivunmahla, kuusenkerkät, koivunlehdet, katajanmarjat, mustikanvarvut ja pakuri. Lisäksi marjat ja sienet otetaan huomioon hankkeessa.

Hanke selvittää uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehittämismahdollisuudet metsästä ruokaa -ketjussa. Hanke pilotoi uusia tuotteita ruokaturvallisuus huomioiden.
Hanke jalkauttaa muiden maakuntien ja valtakunnallisten aiempien hankkeiden hyviä käytänteitä Etelä-Pohjanmaalle mm. luonnontuotteiden verkostomalleista ja keruuteknologioista.

Lisäksi hanke kansainvälistää eteläpohjalaista ruokaprovinssia ja metsäsektoria Viro-yhteistyön kautta sekä testaa ruokaelämyksiä metsästä ruokaa -ketjussa maakunnassa ja Virossa.

Toteutuksesta vastaavat Suomen metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi virolainen, kilpailutettu Teadus ja Tegu on asiantuntijana hankkeessa mukana vastaten hankkeen kansainvälisestä osiosta. Rahoittajana on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. 

        
 

.