Metsäkeskus työyhteisönä

Lisätietoja

Tuula Jusko
HR-esimies
puh 029 432 5410
tuula.jusko(at)metsakeskus.fi

Jorma Tolonen
hallintojohtaja
puh 029 432 5403
jorma.tolonen(at)metsakeskus.fi

Minä ja Me – uusia keinoja toimintakulttuurin uudistumiseen

Suomen metsäkeskus on tarttunut työelämän toimintakulttuurin muutoshaasteisiin ja lähtenyt kehittämään ja kokeilemaan Minä ja Me -työkalua.

Metsäkeskuksen henkilöstö kehitti mikro-oppimisen keinoin työn ohessa omia työelämätaitojaan ja samalla digitaalista työkalua koko metsäalan käyttöön.

Työelämätaitoja lähestyttiin lyhyiden videoiden ja pienten tehtävien avulla.

Työkalu on otettu käyttöön yhdessä yhdessä Ajatuspari Marja Vilukselan ja Valmennuksen Vire Oy:n kanssa. Työkalun kehitystyötä on tukenut Metsämiesten Säätiö, ja se liittyy Metsähyvinvointi-ohjelmaan ja Metsäalan johtamisakatemiaan. Työkalu on muokattavissa eri organisaatioiden tarpeisiin.

 

Toukokuussa 2018 järjestetyn Minä ja me -julkistustilaisuuden puheenvuorot:

Metsäalan työkulttuuri myllerryksessä
Ari Eini, johtaja, Suomen metsäkeskus

Miksi Suomen metsäkeskus päätti panostaa työelämätaitoihin?
Jorma Tolonen, hallintojohtaja, Suomen metsäkeskus

Metsäkeskuksen kehittämispolku
Tuula Jusko, HR-esimies, Suomen metsäkeskus

Minä ja Me -työkalu: Mikä̈ se on ja mitä uutta sillä̈ saatiin aikaan?
Työelä̈mä̈asiantuntija Marja Viluksela, Ajatuspari ja yritysvalmentaja Tuija Tähtinen, Valmennuksen Vire

Tilaisuuden osallistujat miettivät uudistumisen edellytyksiä ja kiteyttivät niitä neuvoina meille kaikille:

  • Avaudu ja altistu
  • Kyseenalaista
  • Kokeile rohkeasti
  • Toimi tilannetietoisesti
  • Opettele herkkä muuntautumiskyky
  • Uskalla organisoitua epätavallisillakin tavoilla
  • Hyödynnä epäonnistumiset
  • Hyödynnä apuäly
  • Tunnista vastuusi alan hyvän maineen vahvistajana

 

Mikäli haluat keskustella käyttäjäkokemuksista, ota yhteyttä Metsäkeskuksen HR-esimieheen Tuula Juskoon, tuula.jusko(at)metsakeskus.fi tai hallintojohtaja Jorma Toloseen, jorma.tolonen(at)metsakeskus.fi.

Jos olet kiinnostunut digitaalisen työkalun käyttöönotosta omassa organisaatiossasi, ota yhteyttä Marja Vilukselaan, marja(at)ajatuspari.fi tai Tuija Tähtiseen tuija.tahtinen(at)valmennuksenvire.fi.