Metsäkeskus työyhteisönä

Lisätietoja

Tuula Jusko
HR-esimies
puh 029 432 5410
tuula.jusko(at)metsakeskus.fi

Jorma Tolonen
hallintojohtaja
puh 029 432 5403
jorma.tolonen(at)metsakeskus.fi

Minä ja Me – uusia keinoja toimintakulttuurin uudistumiseen

Suomen metsäkeskus on tarttunut työelämän toimintakulttuurin muutoshaasteisiin ja lähtenyt kehittämään ja kokeilemaan Minä ja Me -työkalua.

Metsäkeskuksen henkilöstö kehitti mikro-oppimisen keinoin työn ohessa omia työelämätaitojaan ja samalla digitaalista työkalua koko metsäalan käyttöön.

Työelämätaitoja lähestyttiin lyhyiden videoiden ja pienten tehtävien avulla.

Työkalu on otettu käyttöön yhdessä yhdessä Ajatuspari Marja Vilukselan ja Valmennuksen Vire Oy:n kanssa. Työkalun kehitystyötä on tukenut Metsämiesten Säätiö, ja se liittyy Metsähyvinvointi-ohjelmaan ja Metsäalan johtamisakatemiaan. Työkalu on muokattavissa eri organisaatioiden tarpeisiin.