Metsätietolaki | Metsäkeskus

Metsätietolaki

Lisätietoja

Metsäkeskuksen tietojärjestelmän yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka nimi on Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään hoidettaessa julkisia hallintotehtäviä kuten metsävaratietojen päivitys, yksityisten maanomistajien neuvonta, koulutus ja tiedotus, metsäkeskukselle kuuluvien hallintoasioiden hoitaminen, suunnittelu- ja selvitystehtävät sekä erilaiset metsiin perustuvien elinkeinojen, metsien monimuotoisuuden säilymisen ja muun ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvät tehtävät.

Voit tarkistaa metsätietojärjestelmässä olevat tietosi

Jokaisella on oikeus halutessaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja metsätietojärjestelmään sisältyy. Voit pyytää tietoja joko verkkosivuiltamme löytyvällä valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, jonka olet omakätisesti allekirjoittanut. Jos huomaat rekisterissä olevissa tiedoissasi virheen, voit pyytää yksilöidyn virheen korjaamista esim. vapaamuotoisella kirjeellä tai voit myös asioida lähimmässä toimipisteessämme. Lue lisää  tietosuojaselosteestamme.

Lataa verkkosivuiltamme lomake: Henkilötietojen tarkastusoikeuden käyttäminen

Pyynnöt tietojen tarkastamisesta tai virheen korjaamisesta toimitetaan

  • sähköpostitse: kirjaamo (at) metsakeskus.fi (allekirjoitettu lomake tai vapaamuotoinen kirje liitteenä esim. valokuvana) tai

  • kirjepostitse: Suomen metsäkeskus, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti

  • henkilökohtaisesti asioimalla lähimmässä toimipisteessämme.

Metsänomistaja näkee suurimman osan henkilötiedoistaan kirjautumalla Metsään.fi-palveluun osoitteessa www.metsaan.fi. Palveluun kirjaudutaan käyttäen joko verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Voit kieltää yhteystietojen luovuttamisen suoramarkkinointiin

Metsätietojärjestelmästä saa luovuttaa luonnollisten henkilöiden tietoja tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa, julkisuuslaissa ja metsätietolaissa säädetyillä edellytyksillä. Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimusta varten, ellei maanomistaja ole sitä erikseen kieltänyt. Yhteystietona voidaan tällöin luovuttaa myös puhelinnumero puhelinmarkkinointia, ei kuitenkaan esimerkiksi teksti- tai kuvaviesteillä tapahtuvaa sähköistä suoramarkkinointia varten.

Maanomistaja voi kieltää yhteystietojensa luovuttamisen metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen joko Metsäkeskuksen lomakkeella tai toimittamalla vastaavat tiedot muuten Metsäkeskukseen. Mahdollisuus kieltää yhteystietojen luovuttaminen koskee vain luonnollisia henkilöitä. Kiellon voi peruuttaa ilmoittamalla siitä Metsäkeskukseen.

Metsävaratiedot ja muut julkiset ympäristötiedot ovat vapaasti saatavissa

Metsävaratiedot ovat julkisia ympäristötietoja. Niistä pääosa on vapaasti saatavissa Metsään.fi-verkkosivulla. Verkkosivuilla olevaan avoimeen metsätietoon eivät sisälly mm. maanomistajien nimet, yhteystiedot, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. Jos metsävaratietojen lisäksi luovutetaan yksityisen henkilön nimi- ja yhteystiedot tai henkilötunnus tai jos luovutettavat tiedot yksilöidään nimen, yhteystietojen tai henkilötunnuksen perusteella, tietopyynnössä on esitettävä peruste, jolla luovutuksensaaja voi käsitellä henkilötietoja. Jos luovutuksensaaja yhdistää avointa metsätietoa omistajatietoihin, hänen on huolehdittava henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta.

Metsätietolaki pähkinänkuoressa

  • Laki koskee yksityisten metsänomistajien (luonnollisten henkilöiden) metsätiedon käsittelyä Metsäkeskuksessa.
  • Metsäkeskuksen tietojärjestelmään sisältyvä tieto on julkista viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.
  • Yksityisten metsänomistajien metsätieto voi olla henkilötietoa ja sen käsittelyä koskevat ympäristötietoa lukuun ottamatta samat rajoitukset kuin muutakin henkilötietoa.
  • Ympäristötiedot ovat Metsäkeskuksesta vapaasti saatavissa. Ympäristötietoja ovat mm. metsävaratiedot sekä metsänkäyttöilmoitusten ja Kemera-asiakirjojen julkiset tiedot, joihin ei sisälly yksityisten henkilöiden nimiä, yhteystietoja tai henkilötunnuksia. Muiden yksityiseen henkilöön liittyvien tietojen luovuttaminen edellyttää, että luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten perusteella oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.
  • Yksityinen metsänomistaja voi kieltää yhteystietojensa luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

.