Metsätyöt kartalla | Metsäkeskus

Metsätyöt kartalla

Lisätietoja

Juha Inkilä
metsätietoasiantuntija
puh. 029 432 5415
juha.inkila(at)metsakeskus.fi

Metsävaratieto sisältää ehdotuksia erilaisista metsään kohdistuvista metsänhoitotöistä ja hakkuista.

Suurin osa ehdotuksista on laskennallisesti metsävaratiedon perusteella tuotettuja, mutta osa ehdotuksista on tehty maastokäynnin perusteella. Työehdotukset sisältävät tehtävän työn lisäksi myös suositellun ajankohdan työlle.

Näistä työehdotuksista on tehty yhteenveto kuntatasolle Yksityismetsien metsävaratieto -sivun alle.

Metsätyöt kartalla -esityksen avulla esitetään tarkemmin, kuinka metsätyöt jakautuvat alueellisesti.

Kartan avulla pystyy vertailemaan eri alueille kohdistuvia metsätöitä pinta-alan perusteella ja etsimään alueita, joilla on esimerkiksi muita enemmän taimikonhoitotöitä.

.