Muistettavaa metsätilan omistajanvaihdoksessa

Lisätietoja

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Sukupolvenvaihdosten palvelujen tarjoajia

Uuden omistajan  tulee hakea kiinteistölle lainhuuto Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa saantokirjan allekirjoittamisesta. Lainhuuto tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista kiinteistötietojärjestelmään. Lainhuudon haussa tarvitaan täytetty lainhuudon hakemuslomake ja kuitti maksetusta varainsiirtoverosta, jos saanto on vastikkeellinen. Lisäksi tarvitaan mahdolliset muut saantoon liittyvät asiakirjat (perukirja, perinnönjakokirja, testamentti). Kaupanvahvistaja toimittaa kauppakirjan tai lahjakirjan mahdollisine liitteineen (valtakirjat, määräalan kartta) sähköisesti suoraan Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitos perii lainhuudon myöntämisestä 119 euron suuruisen kiinteistökohtaisen maksun (2019–2020).

Varainsiirtovero (4 %) tulee maksaa oma-aloitteisesti ennen lainhuudon hakua vastikkeellisten luovutusten osalta.

Lahjan saajan tulee oma-aloitteisesti jättää lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta puhtaissa lahjoissa ja lahjanluontoisissa kaupoissa.

Kokonaan uuden metsänomistajan kannattaa hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi metsätalouden harjoittamisesta verotoimistossa. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen on maksutonta.

Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja hyötyy verovelvollisuudestaan, koska hän saa metsätalouteen hankkimiensa tavaroiden, tarvikkeiden ja palvelujen hinnassa olevat arvonlisäverot (24 %) kokonaan takaisin palauttamalla vuosittain niin sanotun kausiveroilmoituksen.

Kaupalla metsästään luopuvan tulee tehdä myynnistään luovutusvoittoveroilmoitus viimeistään kauppavuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Verottaja pyytää ilmoitusta usein jo aikaisemminkin.

Metsänomistuksesta luopuvan omistajan tulee tehdä verottajalle alv-lopettamisilmoitus, mikäli hänelle ei enää jää metsää. Metsätilan omistajanvaihdoksista tulee lisäksi ilmoittaa ainakin metsästysseuralle (metsästysvuokrasopimus) ja tiekunnalle (tiemaksut).