Myrskytuhohakkuut

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus kartoittaa myrskytuhojen laajuutta välittömästi myrskyn jälkeen, jotta metsänomistajat ja metsäalan toimijat osaisivat mitoittaa toimenpiteet oikein ja suunnata ne sinne, missä tarve on suurin.

Kartan tiedot on koostettu metsänkäyttöilmoituksista, joihin hakkuun syyksi on merkitty myrskytuho eli uudistushakkuu myrskytuhon johdosta tai kasvatushakkuu myrskytuhon johdosta. Kartan avulla voidaan nähdä, millaiselle alueelle tietyn myrskyn jälkeiset tuhot ovat keskittyneet ja missä myrskytuhohakkuita tullaan tekemään.

Myrskytuhojen johdosta tehdyt metsänkäyttöilmoitukset

Nuolikuvakkeesta aukeaa kartan värikoodien selite, josta käy ilmi ilmoitusten saapumisaika.

Toivomme tuhohavaintoja myös metsässä liikkuvilta

Metsänkäyttöilmoituksista saatavan tiedon ohella toivomme tuhohavaintoja myös metsässä liikkujilta. Jos kohtaat välittömästi myrskyn jälkeen puustotuhoja, voit ilmoittaa havainnoista meille Metsäkeskuksen karttapalvelussa. Olemme kiinnostuneet nimenomaan kaatuneista puuryhmistä tai muista laajemmista tuhoaloista metsissä.Tuhohavainnon sijainnin voit ilmoittaa sijoittamalla merkinnän kartalle tai myös kännykän gps-paikannuksella. Voit ilmoittaa useita tuhohavaintoja, mutta vain yhden kerrallaan.