Myrskytuhot | Metsäkeskus

Myrskytuhot

Lisätietoja

Voit ilmoittaa tuhohavainnoista vaivattomasti.

Myrskyn kaatamien puiden korjuu on syytä jättää ammattilaisille.

Huomioon otettavia asioita myrskytuhotilanteessa

Yhteys metsäammattilaiseen

Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä metsäorganisaatioissa työskenteleviin metsäammattilaisiin, jotta tuhojen selvittämisessä päästään eteenpäin.

Metsänkäyttöilmoitus

Aiotusta puunkorjuusta on tehtävä ilmoitus Metsäkeskukseen. Ilmoituksessa on mainittava tuhon aiheuttaja. Jos puunkorjuussa syntyy yli 0,3 hehtaarin avoin alue, on ilmoitettava myös suunnitelluista metsänuudistamistoimenpiteistä. Ilmoitusta kutsutaan metsänkäyttöilmoitukseksi. Voit tehdä sen hyvin myös itse, mutta usein metsänomistajat jättävät ilmoituksen laadinnan metsäammattilaisten tehtäväksi.

Vaihtoehtona suojelu

Jos myrsky on kaatanut runsaasti puita ja niiden korjaaminen pois aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, kannattaa selvittää alueen luonnonsuojelumahdollisuudet. METSO-ohjelmaan otetaan muun muassa runsaslahopuustoisia metsiä.

Yhteys vakuutusyhtiöön

Jos olet vakuuttanut metsäsi myrskytuhojen varalta, on heti tuhon toteamisen jälkeen syytä olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön.

 

.