Nuoren metsän hoito | Metsäkeskus

Nuoren metsän hoito

Lisätietoja

Markku Remes
metsänhoidon johtava asiantuntija
puh. 029 432 4938
markku.remes(at)metsakeskus.fi

Nuorta metsää hoidetaan, jotta puusto järeytyisi ja kehittyisi myyntikelpoiseksi ensiharvennuskohteeksi. Taimikonhoidon tullessa ajankohtaiseksi rungot ovat vielä liian kapeita kelvatakseen puunjalostuksen raaka-aineeksi.

Metsään.fi-palvelusta löydät tiedon oman metsäsi taimikonhoito- ja nuoren metsän kunnostuskohteista. Nuoren metsän hoitoon voi saada myös Kemera-tukea.

Taimikonhoito

Taimikonhoidossa raivataan pois huonolaatuiset ja vaurioituneet rungot ja tehdään kasvutilaa parhaille puille. Raivaus kannattaa tehdä, kun taimikko on tiheköitynyt ja puut alkavat kilpailla keskenään elintilasta.

Männikössä taimikonhoito on kustannustehokkainta tehdä puuston valtapituuden ollessa noin 3 – 7 metriä. Erityisesti kylväen uudistetussa männikössä taimet kasvavat usein ryhmittäin. Kylvötuppaat kannattaa raivata jo 2-3-metrisinä siten, että jäljelle jätetään ryhmistä vain 1-2 parasta yksilöä.

Kuusella taimikonhoito tehdään jo 2-4 metrisenä ja koivuvaltaisissa taimikoissa 4-7 metrin valtapituudessa.

Taimikonhoidon jälkeen puuston tavoiteltu tiheys on mäntyvaltaisissa taimikoissa 2000–2500 ja kuusikoissa 1800–2000 runkoa hehtaarilla. Rauduskoivikko raivataan 1600 ja hieskoivikko 2000–2500 puun hehtaaritiheyteen.

Taimikkoa voi raivata omatoimisesti raivaussahalla tai teettää työn ulkopuolisella. Pois raivatut rungot jätetään paikalle maatumaan.

Nuoren metsän kunnostus

Jos taimikonhoito viivästyy tai jätetään kokonaan tekemättä, saattaa metsä tarvita harvennusta, vaikka rungot eivät vielä täyttäisi ainespuulta vaadittavia mittoja.

Riukuuntuneessa metsikössä tehdään ensiharvennuksen sijasta nuoren metsän kunnostus, jonka tavoitteena on tehdä tilaa metsikköön, jotta puut pääsisivät järeytymään myyntikelpoiseksi ensiharvennuskohteeksi. Nuoren metsän kunnostus voidaan tehdä koneellisesti ja poistettavat rungot voidaan myydä energiapuuksi.

.