Organisaatio

Lisätietoja

Suomen metsäkeskus on osa välillistä valtionhallintoa, ja se toimii maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ohjauksessa. Metsäkeskuksen perustan muodostaa Suomen metsäkeskuksesta annetun lain mukainen prosessiorganisaatio, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää johtokunta.

Valtakunnallinen yksikkö ja viisi palvelualuetta

Metsäkeskuksen organisaatioon kuuluvat johtokunta, Lahdessa toimiva valtakunnallinen yksikkö ja viisi palvelualuetta. Nykyinen organisaatio aloitti toimintansa vuonna 2015.

Johtoryhmä

Metsäkeskuksessa toimii valtakunnallinen johtoryhmä, valtakunnallinen laajennettu johtoryhmä sekä viidellä palvelualueella yhteistyöryhmät. Ryhmien kokoonpanot ovat seuraavia:

Valtakunnallinen johtoryhmä

Eini Ari, johtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Granander Markku, kehittämishankkeiden johtava asiantuntija
Hämäläinen Tapani, kehitysjohtaja
Liusjärvi Katriina, viestintäpäällikkö (johtoryhmän sihteeri)
Nilsson Magnus, metsätietopäällikkö
Niskanen Anssi, elinkeinojohtaja
Rakemaa Anna, metsäjohtaja
Tolonen Jorma, hallintojohtaja

Valtakunnallinen laajennettu johtoryhmä

Eini Ari, johtaja (johtoryhmän puheenjohtaja)
Granander Markku, kehittämishankkeiden johtava asiantuntija
Hostikka Aki, rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö
Hämäläinen Tapani, kehitysjohtaja
Iittainen Veikko, metsänomistajien palvelupäällikkö
Jyrkilä Jorma, metsätiedon palvelupäällikkö
Kasurinen Sanna, yritysten ja yhteisöjen palvelupäällikkö
Leinonen Seppo, henkilöstön edustaja
Liusjärvi Katriina, viestintäpäällikkö (johtoryhmän sihteeri)
Minkkinen Ismo, tietohallintopäällikkö
Nilsson Magnus, metsätietopäällikkö
Niskanen Anssi, elinkeinojohtaja
Rakemaa Anna, metsäjohtaja
Tolonen Jorma, hallintojohtaja

Johtokunta

Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta, jossa on seitsemän jäsentä yhteiskunnan eri aloilta. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa jäsenet johtokuntaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Suomen metsäkeskuksen johtokunta on nimitetty 1.3.2017-28.2.2021 väliseksi toimikaudeksi.

Maakunnalliset metsäneuvostot

Metsiin perustuvien elinkeinojen ja metsäsektoria koskevan alueellisen yhteistyön edistämiseksi on nimitetty neljätoista maakunnallista metsäneuvostoa, joiden toimikausi on neljä vuotta. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Maakunnalliset metsäneuvostot vastaavat myös alueellisista metsäohjelmista.