Päättyneet hankkeet

Lisätietoja

Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihanke

Muut päättyneet hankkeet

Metsäkeskuksen päättyneiden hankkeiden sivut ja materiaalit. Alla listattujen hankesivujen sisältöjen ylläpito on lakannut hankkeen päättyessä.

Hankkeiden rahoitus on saatu maaseutuohjelmasta ja rakennerahastoista.

Hankkeiden loppuraportit

Julkaisemme sivulla toimintansa päättäneiden hankkeiden loppuraportteja.

 

.