Allmänt om ägarbyte på skogsfastighet | Skogscentralen

Allmänt om ägarbyte på skogsfastighet

Mer information

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Det lönar sig att noga tänka igenom en skogsfastighets ägarbyte så att beslutet tillfredsställer alla parter. På valet av metod för ägarbytet inverkar till exempel den överlåtande skogsägarens situation (till exempel behov av pengar), den eventuella nya skogsägarens situation (till exempel möjlighet och vilja att investera pengar i skogen) och egenskaperna hos den skog som ska byta ägare (till exempel beståndets storlek och avverkningsmöjligheter under de närmaste åren).

Ta reda på om det finns någon som vill överta skogen

Om den som ger över skogen vill överlåta den åt sina egna efterkommande lönar det sig alltid att se till att personen som tar över har ett äkta intresse för skogsbruk. Om det inte finns motiverade personer i den nära kretsen lönar det sig att på allvar fundera på att sälja skogen på öppna marknaden. Det råder stor efterfrågan på skogsskiften och skog säljs ofta till ett bra pris.

Bekanta dig med skattereglerna

När man planerar ägarbyte på skogsfastighet lönar det sig att sätta sig in i beskattningen och lagstiftningen kring det. Det lönar sig inte att betala skatter i onödan, men beskattningen får inte vara den enda faktorn som avgör när det gäller ägarbyte på skogsfastighet.

Spjälkning av fastigheten minskar lönsamheten

I samband med ägarbyte på skogsfastighet är det bra att eftersträva enkla åtgärder så att både den som gör sig av med skogen och personen som tar över den förstår vad som sker. Dessutom ska man försöka undvika spjälkning av skogsfastigheten.

Naturligtvis är det också bra att familjen är överens också efter att ägarbytet är genomfört. Det betyder inte att alla arvingar ska få lika mycket skog i ägarbytet, utan en del av barnen kan få annan slags egendom eller så kan barnen komma överens om ekonomisk kompensation om en får mer än någon annan.

Många blir skogsägare oplanerat

Det finns totalt över 300 000 skogsfastigheter som är över fyra hektar stora i Finland. Av dem byter cirka 15 000 ägare årligen. I genomsnitt ägs skogen av samma ägare i två årtionden.

På den fria marknaden säljs årligen ungefär 4 000 skogsfastigheter, vilket innebär att en fjärdedel av alla ägarbyten sker på det sättet. Majoriteten, alltså tre fjärdedelar, av alla ägarbyten sker inom familjen eller släkten, som arv, gåva, gåvoartat köp, eller köp enligt gängse värde.

Skogsägarnas medelålder är hög, kring 60 år. En tredjedel av skogsägarna är över 70 år. Ägarbyte är alltså högaktuellt på många skogsfastigheter.

.