Att fastställa värde på skogsfastigheten | Skogscentralen

Att fastställa värde på skogsfastigheten

Mer information

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Skogsfastighetens värde fastställs oftast utgående från en fastighetsvärdering utförd av ett skogsproffs. Den vanligaste värderingsmetoden är fortfarande summavärdemetoden. Också avkastningsvärdemetoden används.

Att fastställa skogens värde med summavärdemetoden

Med summavärdemetoden fastställs skogsfastighetens värde per beståndsfigur som en summa av markens värde, plantornas värde, beståndets avverkningsvärde och eventuellt förväntningsvärde.

Markens värde, plantornas värde och förväntningsvärdeskoefficienten fås från regionala tabeller. Beståndets avverkningsvärde räknas ut utgående från genomsnittspris för virke i området under flera års tid.

I summavärdemetoden görs fastighetsvis en så kallad korrigering av helhetsvärdet där särdragen i skogen på fastigheten och generella skogsvårds- och förvaltningsutgifter beaktas. Skattemyndigheterna har godkänt en korrigering av helhetsvärdet på 30 procent utan några vidare motiveringar i samband med fastighetsvärderingar. Om fastighetsvärderingens korrigering är större än så måste det motiveras skilt.

Skattemyndigheterna har inte krävt att förväntningsvärde adderas på värderingar som görs för beskattningen.

Ägarbyte på små skogsfastigheter

I ägarbyten på små eller ganska små skogsområden kan man istället för en fastighetsvärdering eller skogsbruksplan utnyttja ett kalkylerat värde på skogsmarken som bygger på skogsfastigheters genomsnittliga försäljningspriser.

De kalkylmässiga värdena varierar beroende på område och år. Kalkylerade värden och anvisningar för fastställande av gängse värde på skogsfastighet hittas på vero. fi under Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen. Uppdaterade regionala genomsnittliga värden offentliggörs ofta i december.

Skogsmarkens värde enligt landskap 2021

Som små eller ganska små skogsområden räknas i Lappland skogsområden som är mindre än 60 hektar stora, i Norra Österbotten och Kajanaland skogsområden som är mindre än 30 hektar stora och på andra håll i landet skogsområden som är mindre än 15 hektar stora. Också en större skogsfastighet kan överlåtas ”en fastighet i taget” genom att utnyttja det kalkylmässiga värdet, om man i varje skede överlåter ett skogsområde som är mindre än de ovan nämnda arealerna.

Som skogsområdets areal kan också i samband med kalkylerat värde användas skogsmarkens areal enligt den gamla skatteklassificeringen enligt yta. Skogsmarkens areal hittas per fastighet i den förhandsifyllda skattedeklarationens specifikationsdel. Det lönar sig ofta att låta utföra fastighetsvärderingen för att bibehålla familjefreden, även om man i beskattningen använder det kalkylmässiga värdet.

En färsk skogsbruksplan är ypperlig basinformation när en fastighet ska värderas. En färsk skogsbruksplan hjälper också i planeringen av avverkningar och skogsvård som utförs i samband med generationsskiften.
Skogsfastighetens uppgifter, till exempel förslag på nödvändiga skogsvårds- och avverkningsarbeten hittas också i MinSkog.fi.

.