Att grunda en samfälld skog | Skogscentralen

Att grunda en samfälld skog

Mer information

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4327
jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi

Jarmo Mulari
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4738
jarmo.mulari(at)skogscentralen.fi

En samfälld skog grundas genom ett avtal mellan skogägarna. Utgående från avtalet söker man om grundande av samfälld skog av Lantmäteriverket. I lagen om samfällda skogar (109/2003) och kapitel 10 i lagen om fastighetsbildning (554/1995) kan man läsa mer om grundandet av en samfälld skog.

Om en fastighet styckas eller klyvs kan ägaren begära att Lantmäteriverket gör om ett område eller en del av fastigheten till samfälld skog. Det här kan göra det enklare att i framtiden verkställa generationsskifte eller arvsskifte.

Innan man grundar en samfälld skog lönar det sig att bekanta sig med vad det innebär att äga samfälld skog. Om grundandet av en samfälld skog hänger samman med generationsskifte på fastigheten lönar det sig att också planera förfarandet noggrant och utnyttja experters hjälp.

Ofta behöver man vid grundandet av en samfälld skog definiera värdet på den samfällda skogen eller en del av den. På Lantmäteriverkets webbplats kan du läsa mer om samfällda skogar.

.