Blanketter | Skogscentralen

Blanketter

Observera att vanlig e-post inte rör sig i en skyddad förbindelse.

Anvisningar för användningen av blanketter

Blanketterna är i pdf-format. Att fylla i, skriva ut och spara blanketterna går bäst med webbläsaren Internet Explorer. Mozilla Firefox och Google Chrome stöder inte till alla delar pdf-blanketterna som ska ifyllas. De som använder Firefox eller Chrome bör öppna blanketterna med hjälp av en extern pdf-läsare.

Användningen av blanketterna förutsätter ett separat program och till exempel Adobe Reader lämpar sig för detta ändamål. Programmet kan laddas ned gratis från Adobes webbplats. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Reader för att blanketterna ska fungera bäst. Pdf-blanketterna öppnas när du klickar på länken med blankettens namn. Pdf-blanketterna kan fyllas i på datorn och skrivas ut ifyllda med hjälp av utskriftsknapparna som finns på blanketterna.

Anmälan om användning av skog (skogslagen)

Du kan lämna in blanketterna per e-post till addressen mki(at)skogscentralen.fi eller per post till Skogscentralens verksamhetsställen.

Beskogningsstöd (Lag om temporärt stöd för beskogning)

Att skicka ansökan
Skicka ansökan om beskogningsstöd med skyddad e-post för att garantera datasektretessen. Ansökan och dess bilagor innehåller personuppgifter som bör skyddas. 

När du skickar ansökan med skyddad e-post ska rubriken på meddelandet innehålla följande information: Beskogningsstöd, ansökan, den sökandes namn.

Skogscentralens tjänst för skyddad e-post hittar du på adressen: https://www.turvaposti.fi/meddelande/kemerahakemukset@metsakeskus.fi. Vi rekommenderar att man inte använder vanlig e-post för att skicka ansökan, eftersom den inte är skyddad.

Du kan även skicka ansökan per post eller föra den till Skogscentralens Lahtiskontor på adressen:
Finlands skogscentral
Aleksanterinkatu 18 A,
15140 Lahtis

Vänligen uppmärksamma att man för tillfället endast kan skicka ansökningar om beskogningsstöd med skyddad e-post. Vi utvecklar fortfarande tjänsten för skyddad e-post och meddelar när användningen av den utvidgas. 

Kemera-blanketter (lagen om finansiering av hållbart skogsbruk)

Du kan skicka in de ifyllda blanketterna per e-post till adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi.

Mer information om inlämning av blanketterna

Blanketter för anmälan om verkställande av projekt som startade när den gamla Kemera-lagen var i kraft:

Hjortdjursskador

Blanketter för MinSkog.fi-tjänsten

Du kan skicka blanketterna som e-postbilaga till registrator(at)skogscentralen.fi eller som brevpost till Finlands skogscentral, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis.

Utlämnande av skogsdata

Samtycken kan sändas per e-post på adressen suostumukset(at)metsakeskus.fi. Övriga blanketter kan du skicka på adressen registrator(at)skogscentralen.fi

Utlämnande av kontaktuppgifter

Du kan skicka blanketterna till Skogscentralens kontor som filbilaga till e-post registrator(at)skogscentralen.fi eller per post.

Blanketter för projektsök – naturvårdsprojekt

Du kan skicka blanketterna till Skogscentralens kontor som filbilaga till e-post eller per post.

Andra blanketter

Den som utför egenkontroll kan skicka in sina mätresultat till Skogscentralen för uppdatering av figuruppgifterna. Egenkontroll blanketterna skickas per e-post till addressen registrator(at)skocscentralen.fi eller per post till Skogscentralens kontor.

På den finskspråkiga sidan hittar du fler blanketter på finska.

.