Dataöverföringstjänst

Mer information

Eeva Hiltunen
programansvarig
tfn 029 432 5440
tiedonsiirto.yllapitaja(at)skogscentralen.fi

Heikki Eronen
expert på skogsdatastandardisering
tfn 029 432 4523
heikki.eronen(at)skogscentralen.fi

Tjänsten är avsedd för aktörer som har tillgång till ett skogligt och geografiskt informationssystem. Via dataöverföringstjänsten kan du

  • lämna in anmälan om användning av skog
  • göra en elektronisk ansökan om Kemera-stöd, lämna in finansieringsansökan, verkställighetsplan eller positionsdata samt anmälan om verkställande i anslutning till Kemera-stöd.

En anmälan om användning av skog innehåller förutom uppgifter om bestånd och åtgärder även kartuppgifter om beståndens geografiska läge. Elektronisk dataöverföring förutsätter att sändaren producerar en fördefinierad överföringsfil samt uppgifter om beståndets läge och figurgränser i koordinatformat.

Om organisationen inte har möjlighet att ta i bruk gränssnittstjänsten går det att göra anmälan om användning av skog även i tjänsten MinSkog.fi. Frågor angående ibruktagandet och upprätthållandet av överföringstjänsten kan skickas till tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Största delen av dem som tillhandahåller tjänster i skogsbranschen använder redan elektronisk dataöverföring. Även några städer och kommuner har gått med. Skogsvårdsföreningarna och skogsbolagen skickar merparten av anmälningarna om användning av skog via dataöverföringstjänsten med markägarens fullmakt.

Inloggning till dataöverföringstjänsten

Logga in på dataöverföringstjänsten på adressen https://tsp.metsakeskus.fi/tiedonsiirtopalvelu.

Anvisning

Anvisning om dataöverföringstjänsten till aktörerna (på finska).

Scheman och koder för generering av överföringsfiler

Scheman och koder som behövs för att generera överföringsfiler samt tillämpningsanvisningar finns på skogsdatastandardens publikationssida (på finska).

Under rubriken "4. Metsätietostandardisanomien versiotaulukko" ges en heltäckande förteckning över de meddelanden (datahelheter) som har standardiserats. Det kan finnas flera versioner av ett enskilt meddelande eftersom standarderna harutvecklats och uppdaterats under flera år för att tillgodose de praktiska behoven. Under rubriken finns också en länk till tillämpningsanvisningarna (Taulukon soveltamisohjeet).

Under rubriken "5 Skeematiedostot versioittain ja julkaisupäivämäärittäin" ges de egentliga schemana. Versionstabellen visar kopplingarna mellan schemapaketen och meddelandena. Schemana har publicerats bl.a. för att användas som lokala xsd-filer vid valideringen av xml-meddelanden bara på den adress som nämns i punkt 1 och som är öppen för alla.

Kommuner

Kommunförteckning som gäller hela Finland enligt läget 1.1.2015. Publicerad 26.4.2015.