De regionala skogsprogrammen | Skogscentralen

De regionala skogsprogrammen

Mer information

Jyrki Haataja
ledande expert på regionutveckling
tfn 044 710 0851
jyrki.haataja(at)skogscentralen.fi

De regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025 blev offentliga i början av december 2020. Programmen har gjorts upp för 14 skogsrådsområden. De är utvecklingsplaner och arbetsprogram för skogssektorn i respektive område.

De regionala skogsprogrammens mål ställdes upp utifrån utvecklingsbehoven i regionerna och målen i den nationella skogsstrategin. I programmen förenades ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mål. Ett centralt mål är mångsidig och hållbar användning av skogen. Skogsråden följer upp och främjar verkställandet av programmen.

Regionala skogsprogram

De övriga skogsprogrammen har skrivits på finska och hittas via den finskspråkiga sidan.

Uppföljning av skogsprogrammen

Utskrifts- och arkivversioner (pdf)

Material i anslutning till beredningen 

De senaste uppföljningsrapporterna för skogsprogrammen finns på den finska sidan Metsien kehitys maakunnittain.

.