De regionala skogsprogrammen | Skogscentralen

De regionala skogsprogrammen

Mer information

Jyrki Haataja
ledande expert på regionutveckling
tfn 029 432 5000
jyrki.haataja(at)skogscentralen.fi

De regionala skogsprogrammen 2021-2025

De regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025 blir klara hösten 2020.

  • Läs mer på sidan för beredningen av de regionala skogsprogrammen 2021-2025.

De regionala skogsprogrammen 2016-2020

De regionala skogsprogrammen 2016-2020 är skogssektorns utvecklingsplaner och arbetsprogram på landskapsnivå. Programmen har utarbetats i samarbete med skogsråden i landskapen. Innehållet i skogsprogrammen godkändes av landskapens skogsråd i slutet av år 2015.

Målen i de regionala skogsprogrammen har ställts upp utifrån utvecklingsbehoven i regionerna och målen i den nationella skogsstrategin. I programmen förenas ekonomiska, ekologiska och sociala mål.

De regionala skogsprogrammen och verkställighetsprogrammen för naturvården

För programperioden 2016–2020 har skogsprogram utarbetats för 14 regioner som följer landskapsgränserna.

Det regionala programmet för verkställande av naturvård är en plan för inriktandet av Finlands skogscentrals och dess områdens naturvård med offentliga medel. Verkställandeprogrammet styr finansieringen av Skogscentralens naturvård och verkställandet av den samt effektiverar verksamheten. Verkställandeprogrammet är uppgjort som en del av det regionala skogsprogrammet för alla fjorton regionala skogsråds områden.

Presentationerna och dokumenten är på finska, med undantag för där det står att de är på svenska.

Åtgärderna i skogsprogrammen uppdaterades

Det regionala skogsprogrammet har sedan det blev färdigt varit ett gemensamt arbets- och verkställighetsprogram för aktörerna i hela skogsbranschen. Åtgärderna i programmen har förberetts och genomförts aktivt enligt de prioriteringar som gjorts. I slutet av år 2017 kompletterade skogsråden de prioriterade åtgärderna för resten av skogsprogramsperioden (2018-2020).

Hela landet

Ansvarsperson Seppo Leinonen

Kajanaland

Ansvarsperson Tuomo Mikkonen

Norra Österbotten

Ansvarsperson Eeva-Liisa Repo

Lappland

Ansvarsperson Ulla Huusko

Mellersta Finland

Ansvarsperson Seija Tiitinen-Salmela

Norra Savolax

Ansvarsperson Seppo Niskanen

Norra Karelen

Ansvarsperson Helena Reiman

Sydvästra Finland

Ansvarsperson Tapio Nummi

Birkaland

Ansvarsperson Ari Lähteenmäki

Södra och Mellersta Österbotten

Ansvarsperson Yrjö Ylkänen

Sydöstra Finland

Ansvarsperson Pekka Vainikka

Södra Savolax

Ansvarsperson Antti Heikkilä

Österbotten

Ansvarsperson Mårten Lövdahl

Tavastland

Ansvarsperson Jouni Rantala

Nyland

Ansvarsperson Karen Wik-Portin

Dokument i anslutning till beredningen av de nya skogsprogrammen

.