De regionala skogsprogrammen 2021-2025 | Skogscentralen

De regionala skogsprogrammen 2021-2025

Mer information

Jyrki Haataja 
ledande expert på regionutveckling 
tfn 029 432 5000 
jyrki.haataja(at)skogscentralen.fi 

Beredningen av de regionala skogsprogrammen 2021-2025 pågår

Beredningen av de regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025 är i slutskedet. Det görs upp egna program för 14 skogsprogramsområden, och de blir klara hösten 2020.

Kommentera ditt eget landskaps skogsprogram! 

De regionala skogsprogrammen 2021-2025 är utvecklingsplaner och arbetsprogram för skogssektorn i landskapet. Programmen skrivs i samarbete med landskapens skogsråd. Skogsråden godkänner programmen i slutet av år 2020.

Målen i de regionala skogsprogrammen sätts upp utifrån regionernas egna utvecklingsbehov och den nationella skogsstrategins mål. I programmen jämkar man ihop ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mål.

Material i anslutning till beredningen 

De senaste uppföljningsrapporterna för skogsprogrammen finns på den finska sidan Metsien kehitys maakunnittain.

Kommentera utkasten

Finlands skogscentral ber om respons på utkasten till regionala skogsprogram 2021-2025. Utkasten läggs upp på den här sidan under sommaren 2020. Programmen har skrivits i brett samarbete under ledning av landskapens skogsråd. Kommentera utkasten senast på fredag 28.8.2020 genom att besvara enkäten. Skogsråden slutför programmen på sina möten i september.

  • Du kan också skicka respons direkt till den skogsprogramsansvariga i skogsprogramsområdet. Nedan hittar du kontaktuppgifterna. 
  • Diskutera på Twitter #skogsprogrammen  / #metsäohjelma

Österbotten 

Nyland 

De andra regionerna 

Information och beredningsmaterial för de andra regionerna hittar du på den finskspråkiga sidan.

Hela landet 

Ansvarsperson Seppo Leinonen
 

.