De regionala skogsprogrammen 2021-2025 | Skogscentralen

De regionala skogsprogrammen 2021-2025

Mer information

Jyrki Haataja 
ledande expert på regionutveckling 
tfn 029 432 5000 
jyrki.haataja(at)skogscentralen.fi 

Beredningen av de regionala skogsprogrammen 2021-2025 pågår

Beredningen av de regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025 är i slutskedet. Det görs upp egna program för 14 skogsprogramsområden. De fungerar som utvecklingsplaner och arbetsprogram för skogssektorn i landskapet. De av skogsråden godkända programmen offentliggörs vecka 49.

Målen i de regionala skogsprogrammen sätts upp utifrån regionernas egna utvecklingsbehov och den nationella skogsstrategins mål. I programmen jämkar man ihop ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mål.

Material i anslutning till beredningen 

De senaste uppföljningsrapporterna för skogsprogrammen finns på den finska sidan Metsien kehitys maakunnittain.

Nedan hittar du kontaktuppgifterna till de skogsprogramsansvariga i områdena.

Österbotten 

Nyland 

De andra regionerna 

Information och beredningsmaterial för de andra regionerna hittar du på den finskspråkiga sidan.

Hela landet 

Ansvarsperson Seppo Leinonen
 

.