Den samfällda skogens verksamhet | Skogscentralen

Den samfällda skogens verksamhet

Mer information

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4327
jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi

Jarmo Mulari
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4738
jarmo.mulari(at)skogscentralen.fi

Samfällda skogars verksamhet grundar sig på ett reglemente och lagen om samfällda skogar.

Den praktiska verksamheten sköts av förvaltningsnämnden eller ombudsmannen. Om det finns en eller flera ombudsmän så ska ansvarsfördelningen framgå ur reglementet.

En samfälld skog grundas för att förvalta ett skogsområde som hör till delägarfastigheterna som gemensamt område. En samfälld skog kan också skaffa separata skogsfastigheter som ägs gemensamt av delägarlaget.

Avsikten med verksamheten är att utöva hållbart skogsbruk till nytta för delägarna.

Skogscentralen upprätthåller ett register över de samfällda skogarna, där till exempel namnteckningsrätt och reglementena hittas.

På den finskspråkiga sidan finns mallreglementen för samfällda skogar.

.