Drivningsduglighetskartor | Skogscentralen

Drivningsduglighetskartor

Mer information

Seppo Kilpiäinen
GIS-expert, datamaterial
tfn 050 592 0981
seppo.kilpiainen(at)skogscentralen.fi

Drivningsduglighetskartorna visar terrängens bärighet på Fastlandsfinland. Data presenteras i rasterform. Bärigheten är på kartorna klassificerad i sex klasser.

Data har tagits fram med hjälp av kalkyler. Som källa för kalkylerna har man använt fjärrkarteringsdata (laserscanning) och Lantmäteriverkets terrängdatabas. Klassificeringarna har inte kontrollerats i terrängen.

Förutom markens bärighet inverkar väderförhållandena vid drivningstidpunkten, till exempel regn eller tjälens tjocklek om vintern, på drivningsdugligheten.

Materialet kan laddas ner till den egna datorn och kan användas via WMS-tjänsten. Av data har man också tagit fram en kartapplikation som kan användas i webbläsaren. Med kartapplikationen kan man se på materialet ovanpå en bakgrundskarta. I applikationen kan också fastighetsgränser fås fram.

WMS-tjänster

WMS-tjänsterna är öppna och användningen kräver inget användarnamn eller lösernord.

Att ladda ner materialet

Format

Filformat tiff, pixelstorleken är 16 x 16 meter. Kartorna har delats upp i filer stora som kartblad och varje enskilt områdes kartblad har packats i en zip-fil.

Av rastren har det också gjorts en bildmosaik som innehåller hela materialet. Mosaiken innehåller hela materialet i en fil.

Nedladdningslänkar

Länkar till regionala material hittar du på den finska sidan.

Användarrättigheter

Materialet är öppet tillgängligt och användarlicensen är Creative Commons Nimeä 4.0.

Data kan utnyttjas fritt på alla sätt, förutsatt att källan nämns: Licensgivarens namn och materialets namn. Till exempel: Drivningsduglighetskartor / Källa: Finlands skogscentral.

.