En karta som visar endast skogsbruksmark

Mer information

Juha Väisänen
skogsdataexpert
tfn 044 710 4354
juha.vaisanen(at)skogscentralen.fi

Den här kartan visar skogsbruksmarken i Fastlandsfinland i form av geometriska data. Arealen skogsbruksmark baserar sig på Lantmäteriverkets material över fastighetsgränser, där alla objekt i Lantmäteriverkets terrängdatabas är borttagna utom skogsbruksmarken. Utgående från detta är den markareal som utnyttjas för skogsbruk cirka 25,99 miljoner hektar.
 
Kartprodukten kan beställas från Skogscentralen. Fråga Juha Väisänen om du vill veta mer, juha.vaisanen(at)skogscentralen.fi. Användning av kartan förutsätter ett geodatasystem.