Geografisk information för naturhänsyn | Skogscentralen

Geografisk information för naturhänsyn

Mer information

Juha Jämsen
GIS-expert
tfn 029 432 4807
juha.jamsen(at)skogscentralen.fi

Inom naturhänsyn i skogsbruket finns många saker att reda ut, som livsmiljöer, död ved, naturvårdsträd, vilt, vattenvård. Det är möjligt att genom lösningar i olika skeden av skogsvården inverka på skogsnaturens mångfald och vattendragens skick.

Som stöd i planeringen av naturhänsynen kan man utnyttja geografisk information som olika aktörer tar fram. Inom Monimetsä-projektet har man samlat materialet till en tjänst där man kan bekanta sig med materialet och välja det som passar i de egna arbetsuppgifterna.

Det effektivaste sättet att utnyttja materialet är att använda det i sina egna planeringssystem. Om man inte har ett eget system för geografisk information i bruk kan man använda materialet i öppna system för geografisk information eller i karttjänster som fungerar i webbläsaren. Anvisningar för användning av materialet finns i samband med presentationen av materialen (på finska).

.