biotalous | Page 4 | Skogscentralen

biotalous

Markku Remes ja Matti Seppälä: Ilmastotavoitteet ja monimuotoisuuden säilyminen sekä puunkäytön lisääminen ovat sovitettavissa yhteen

Joukko asiantuntijoita lausui perjantaina 24.3.2017 huolensa siitä, että nykyisen hallituksen tavoitteet Suomen metsien puun käytön lisäämisestä vähentävät metsiemme monimuotoisuutta ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Huoli on toki ymmärrettävä, mutta meillä on kaikki edellytykset siihen, että metsämme toimivat lisääntyneestä puun käytöstä huolimatta edelleen hiilinieluina ja talousmetsiemme monimuotoisuus turvataan.

.