biotalous | Page 10 | Skogscentralen

biotalous

Pertti Syrjälä: Jaetusta tiedosta metsäalan valttikortti

Metsänomistajatilaisuudessa metsänsä hyvin tunteva rouva kummeksui, miksi hänen männikössään tehty hakkuu ei näy Metsään.fi -palvelussa? Metsäasiat rouva oli hoitanut tutun toimijan kanssa ja työ oli ollut aina säntillistä.

Rouvan oletus tietenkin oli, että tehty toimenpide välittyisi automaattisesti ja reaaliajassa tilan tietoihin. Tietoihin, joiden tuottamiseen on käytetty ja käytetään merkittävä määrä julkista rahaa ja joka tarjotaan metsänomistajien käyttöön maksutta ja toimijoille maltillista korvausta vastaan.

.