Lediga uppgifter

Här hittar du information om lediga uppgifter på Skogcentralen.

I februari blir det möjligt att söka till de praktikplatser som Skogscentralen erbjuder sommaren 2018.

Bara ansökningar som har lämnats in elektroniskt och inom utsatt tid beaktas.