Älgskador kan nu anmälas i MinSkog.fi | Skogscentralen

Älgskador kan nu anmälas i MinSkog.fi

Skogsägare kan få ersättning för skador som hjortdjur orsakat i skogen. Nu kan skadeanmälan även lämnas in elektroniskt i den avgiftsfria e-tjänsten MinSkog.fi.

Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi uppdaterades i augusti med fler möjligheter att sköta ärenden. Nu kan skogsägare också anmäla hjortdjursskador i tjänsten. Det är lätt att göra, för användarna får instruktioner steg för steg i e-tjänsten när de fyller i blanketten. Skadeanmälningarna sparas också i tjänsten så att man kan titta på dem senare.

Skogsägare kan få ersättning för skador som älgar och andra hjortdjur orsakar på för tillväxt avsedda träd, förutsatt att vissa kriterier fylls och att skadorna överstiger 170 euro. För att man ska kunna få ersättning förutsätts att Skogscentralen gör en avgiftsbelagd värdering av skadorna. Om hjortdjursskadorna berättigar till ersättning får skogsägaren också kostnaderna för skadevärderingen ersatta. Skogsägarna kan själva göra en preliminär uppskattning av älgskadans storlek med hjälp av älgskadekalkylatorn innan de anmäler skadan till Skogscentralen.

För tillfället är det bara skogsägare som kan anmäla älgskador i e-tjänsten MinSkog.fi. Senare i höst öppnas samma möjlighet för aktörer i skogsbranschen.

Nya lager av information på fastighetskartan i MinSkog.fi

I fastighetskartan i MinSkog.fi finns nya lager av information. Användarna kan se på kartan för vilka figurer och vilka år man har meddelat Skogscentralen om planerade avverkningar, sökt Kemera-stöd eller meddelat om verkställda Kemera-arbeten. Skogens allmänna struktur, medelvolym och utvecklingsklass kan ses som 16x16 meters rutfält på kartan när man väljer rastermaterial i menyn.

Alla skogsägare och aktörer i skogsbranschen kan logga in gratis i e-tjänsten. Där kan man sköta myndighetsärenden med Skogscentralen, till exempel anmälan om användning av skog, anmälan om hjortdjursskada samt Kemera-ansökningar och -anmälningar om verkställande. E-tjänsten gör det lättare att sköta skogsärenden och underlättar kontakten mellan skogsägare och serviceproducenter i skogsbranschen.

Man kan bekanta sig med e-tjänsten utan att logga in på adressen www.minskog.fi genom att välja ”Kolla in utan att logga in” på startsidan.

Mer information:
Veikko Iittainen
servicechef för skogsägartjänster
Finlands skogscentral
040 544 8030
veikko.iittainen(at)skogscentralen.fi

Björn Stenmark
chef för kundtjänster
Finlands skogscentral
050 527 2309
bjorn.stenmark(at)skogscentralen.fi

.