Ändringar i skogsbeskattningen år 2016 – skogsägaren måste själv komma ihåg periodskattedeklarationen | Skogscentralen

Ändringar i skogsbeskattningen år 2016 – skogsägaren måste själv komma ihåg periodskattedeklarationen

Skogsbeskattningen ändras vid årsskiftet med hänsyn till kapitalinkomstskatten, rätten att avdra överlåtelseförlust och nedre gränsen för omsättning som medför mervärdesskattskyldighet. Skogsägaren bör också komma ihåg att Skatteförvaltningen inte längre skickar ut periodskattedeklarationsblanketter per post till jordbruksföretagare och skogsägare.

Skogsägaren bör således komma ihåg att lämna in periodskattedeklarationen för år 2015 på eget initiativ och gärna i elektroniskt format. För undvikande av utredningar i efterhand och i värsta fall skatteförhöjning lönar det sig att lämna in periodskattedeklarationen i god tid före förfallodagen 29.2.2016. Periodskattedeklarationen måste lämnas in även om det inte finns någon erhållen eller betald moms. Om så är fallet ska skogsägaren anteckna på deklarationen att han eller hon inte bedrivit momspliktig verksamhet över huvudtaget.

Kapitalinkomstskatten skärps

Den mest konkreta skatteändringen år 2016 gäller den allmänna kapitalinkomstskatten. Basskatten på kapitalinkomst är densamma nästa år, men för den del som överstiger 30 000 euro skärps beskattningen med en procentenhet till 34 procent. När kapitalinkomstskatten skärps blir det viktigare med skatteplanering bland annat vid virkesaffärer.

Avdragsrätten för överlåtelseförlust utvidgas

En annan betydande skatteändring är att avdragsrätten för överlåtelseförluster utvidgas även till andra kapitalinkomster. För närvarande kan en eventuell överlåtelseförlust bara avdras från överlåtelsevinster.
Om det uppstår överlåtelseförluster men det inte finns andra kapitalinkomster fastställs en överlåtelseförlust för beskattningsåret. En fastställd överlåtelseförlust är avdragsgill under de följande fem åren.

Överlåtelseförluster tas emellertid inte i beaktande vid fastställandet av ett underskott i kapitalinkomsterna. På grundval av förluster beviljas således ingen underskottsgottgörelse på skatten för förvärvsinkomster.

Omsättningens nedre gräns för momsskyldigheten stiger

Den tredje ändringen som också berör skogsbruket har att göra med momsbeskattningen. Inom momsskyldigheten stiger nedre gränsen för omsättningen nästa år från 8 500 till 10 000 euro. – Visserligen lönar det sig nästan alltid för skogsägare att ansöka om att bli momsskyldiga även om omsättningsgränsen inte skulle överskridas, påminner Antti Pajula, ledande expert på skogsfastighetsstruktur vid Skogscentralen.

Mer information

Anna Salminen
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

.