De sista skogsvårdsavgifterna har tagits ut i år | Skogscentralen

De sista skogsvårdsavgifterna har tagits ut i år

De nyligen gjorda förändringarna i lagen om skogsvårdsföreningar träder huvudsakligen i kraft i början av 2015. Skatteförvaltningen har under hösten tagit ut den sista skogsvårdsavgiften. Eftersom betalningsskyldigheten upphör, beviljar Finlands skogscentral inte längre befrielser från skogsvårdsavgiften.

Skogscentralen beviljade befrielser från skogsvårdsavgiften enligt de grunder som finns i lagen om skogsvårdsföreningar. År 2013, innan betalningsskyldigheten upphörde, var antalet gällande befrielser från skogsvårdsavgiften cirka 5000. En av förutsättningarna för befrielsen var att skogsägaren hade gått ur skogsvårdsföreningen.

Skogsägarnas medlemskap i en skogsvårdsförening blir frivilligt i början av 2015 när lagändringarna träder i kraft. Ett gällande medlemskap bryts inte automatiskt. För att gå ur en skogsvårdsförening ska skogsägaren lämna en skriftlig anmälan om utträde till föreningen. En skogsägare som har befriats från skogsvårdsavgiften blir inte heller medlem i en förening, innan man ansöker om medlemskap.

Skogsägaren kan ansluta sig till en skogsvårdsförening genom att lämna in ett meddelande om detta till föreningen. Medlemskapet i en skogsvårdsförening börjar när föreningens styrelse godkänner medlemsanmälan, om inte föreningens regler bestämmer något annat. Det är möjligt att vara medlem i flera skogsvårdsföreningar. I fortsättningen ska nya skogsägare meddela den valda föreningen om de vill bli medlemmar i den.

Skogsägaren kan också när som helst skriva ut sig från skogsvårdsföreningen genom att lämna in ett skriftligt meddelande om detta till föreningen. En obetald medlemsavgift är inte en anmälan om utträde.

Reformen av lagen om skogsvårdsföreningar medför också att Skogscentralen inte längre övervakar skogsvårdsföreningarnas verksamhet. Bestämmelserna om användningen av skogsvårdsavgiftsmedlen gäller även fortsättningsvis och Skogscentralen följer upp användningen av medlen ännu år 2015. Efter det jämställs skogsvårdsföreningarna i frågan om övervakning och verksamhet med vanliga föreningar.

Mera information på Finlands skogscentral ger

Anna Rakemaa
skogsdirektör
tfn 029 432 5402, anna.rakemaa@skogscentralen.fi

Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
tfn 029 432 4246, janne.uitamo@skogscentralen.fi

.