Drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkning försämrades | Skogscentralen

Drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkning försämrades

De rikliga regnen och den tjälfria marken gjorde förhållandena svåra för virkesdrivningen i fjol. Väderförhållandenas inverkan syns också i Finlands skogscentrals granskning av drivningskvaliteten. Mängden anmärkningar på de granskade objekten nästan fördubblades från året innan. Mest anmärkningar gavs för bestånds- och terrängskador och onödigt kraftiga gallringar.

Finlands skogscentral granskade drivningskvaliteten vid beståndsvårdande avverkningar på 155 stämplingsposter år 2017. Totalt granskades 556 hektar.

På bara 37 procent av objekten bedömdes drivningskvaliteten som god i samband med beståndsvårdande avverkning i ekonomiskog. Resultatet var klart sämre än under året innan då drivningskvaliteten var bra på över 60 procent av de granskade objekten. På över hälften av de granskade objekten fanns det något att anmärka på.

Drivningskvaliteten var bäst på stämplingsposter i Södra Karelen och sämst i Egentliga Tavastland.

Mest anmärkte granskarna på skador på beståndet och alltför kraftiga gallringar. På flera objekt noterades också att avverkningsmaskinerna lämnat spår efter sig i terrängen och att körstråken var alltför breda. Felaktig drivning noterades på två objekt.

Klimatförändringen hotar den kvalitativa virkesdrivningen

Extrema väderförhållanden, regn och förändringar i tjälbildningen i marken har ökat under de senaste åren. Rikliga regn hotar att försvaga skogsvägarnas skick och försvårar virkesdrivningen.

Det blir allt mer utmanande att uppnå kvalitativ virkesdrivning eftersom speciellt risken för skador i terrängen ökar. Skogsägare förlorar årligen intäkter på grund av drivningsskador, eftersom träden växer långsammare och kvaliteten försämras. Skadade träd kan också utsättas för rötsvamp. Björk och gran lider mer av drivningsskadorna än tallen.

- Med bra planering, rätt val av drivningsmaskiner och noggrant verkställande kan man ändå minska drivningsskadorna. Maskinerna utvecklas hela tiden och nya lösningar tas fram för att stärka jordmånen, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Mer information om drivningskvaliteten och dess brister per landskap 2017.

Mer information ger:
Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 040 352 3090
mikko.korhonen(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 4068 987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.