Energianvändningen av trä ökade 2017 – efterfrågan på flis varierar regionalt | Skogscentralen

Energianvändningen av trä ökade 2017 – efterfrågan på flis varierar regionalt

Användningen av energived träbränslen ökade i fjol jämfört med året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter fasta träbränslen till energi. Användningen av biprodukter från skogsindustrin och speciellt av bark var större än året innan, men förbrukningen av skogsflis minskade. Träbränslenas andel av den totala energiförbrukningen uppgick till en dryg fjärdedel.

Skogsindustrin har ökat användningen av råvirke de senaste åren. Som en följd har också skogsindustrins biprodukter, som bark och sågspån, ökat. I fjol användes 6 procent mer träbiprodukter i energiproduktionen än föregående år Sammanlagt uppgick användningen till 11,7 miljoner kubikmeter. Största delen av de träbiprodukter som brändes var bark.

Däremot minskade användning av skogsflis i energiproduktionen med 3 procent jämfört med 2016. Värmeverken och kraftverken brände sammanlagt 7,2 miljoner kubikmeter skogsflis.

Användningen av skogsflis har minskat speciellt inom kombinerad el- och fjärrvärmeproduktion (kraftvärme), men i produktionen av enbart värme har användningen ökat de senaste åren. Förbrukningen varierar väldigt mycket regionalt. I fjol ökade användningen av skogsflis i Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten, medan den minskade i de övriga landskapen.

Vädret påverkar efterfrågan på träbränslen. Under milda vintrar är förbrukningen av träbränslen 10-20 procent mindre än under kalla vintrar. Också utbudet och träbränslenas konkurrenskraft påverkar konsumtionen.

Mindre klenvirke än året innan blev energi

Energianvändningen av hyggesrester minskade i hela landet med tio procent jämfört med året innan och landade på 2,6 miljoner kubikmeter. Bränningen av stubbar minskade med nästan en tredjedel till 0,5 miljoner kubik. Däremot brändes det mer klenvirke från unga gallringsskogar än året innan, cirka 4 miljoner kubikmeter.

- När man gallrar unga och alltför täta skogar får man klenvirke, som det med tanke på det kvalitativa gagnvirkets tillväxt och skogarnas kolbindning är viktigt att man styr till energianvändning. Användningen till energiproduktion konkurrerar inte med skogsindustrins ökande användning av massaved, säger Kyösti Turkia, expert på bioenergi och bioekonomi vid Finlands skogscentral.

Användningen av längre förädlade träbaserade bränslen, det vill säga pellets och briketter, ökade med 17 procent jämfört med 2016. Ungefär 223 000 kubikmeter pellets och briketter brändes under fjolåret.

Siffrorna för energianvändningen av trä kommer från Naturresursinstitutets statistik.

Mer information:
Kyösti Turkia
expert på bioenergi och bioekonomi
Finlands skogscentral
tfn 040 025 6714
kyosti.turkia(at)skogscentralen.fi

.