Finlands skogscentral har inlett samarbetsförhandlingar | Skogscentralen

Finlands skogscentral har inlett samarbetsförhandlingar

Finlands skogscentral har inom de offentliga tjänsterna inlett samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin. Behovet av nedskärningar i budgeten är 1,2 miljoner euro. Vi försöker hitta sparobjekt bland personal- och övriga kostnader. Arbetsgivaren föreslår permitteringar samt uppsägning av 25-30 personer.

Finlands skogscentral inledde sin verksamhet 1.1.2012.  Behovet av inbesparingar beror på att statsbidraget till Skogscentralen har sjunkit betydligt. Under de gångna tre åren har Skogscentralen förnyat verksamheten och redan  minskat på sin personal med cirka etthundra personer.

Skogscentralen förnyar som bäst sin organisation. Verksamheten indelas i tre processer: näringstjänster, skogsdata- och granskningstjänster samt förvaltningstjänster. Med förändringen strävar vi till att säkerställa en hög nivå på kundbetjäningen trots de minskade resurserna. Inom Skogscentralens offentliga tjänster arbetar i början av år 2015 cirka 590 personer.

Mera information ger:

direktör Ari Eini
Finlands skogscentral, offentliga tjänsterna
tfn. 029 432 5401
ari.eini@finlandsskogscentral.fi

.