Norra serviceregionen och projektförvaltningen berörs mest av personalminskningarna på Skogscentralen | Skogscentralen

Norra serviceregionen och projektförvaltningen berörs mest av personalminskningarna på Skogscentralen

Skogscentralen meddelade om personalminskningar efter att samarbetsförhandlingarna hade avslutats 25.1. Innevarande år görs personalminskningar motsvarande 31 årsverken inom de offentliga tjänsterna. Denna siffra omfattar 13 uppsägningar, olika pensionsarrangemang och naturliga avgångar. Därtill sparas 3 årsverken genom frivilliga förkortningar av arbetstiden. Den totala minskningen motsvarar 7 procent av den nuvarande personalstyrkan. I samarbetsförhandlingarna hade arbetsgivaren ursprungligen som mål att spara kostnader motsvarande 40 årsverken.

En tyngdpunkt i personalminskningen ligger på Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, där minskningen blir ungefär 9 årsverken sammanlagt. En annan tyngdpunkt ligger på den riksomfattande projektförvaltningen där minskningen likaså är ungefär 9 årsverken.

– Det har rått en obalans mellan personresurserna i de olika serviceregionerna. Denna har varit utgångspunkten för fördelningen av personalminskningen. Vidare har vi förutsett vilka effekter digitaliseringen kommer att ha på arbetsmängden, vilket särskilt berör projektförvaltningen, berättar Ari Eini.

Till följd av krympande statsbidrag är Skogscentralen tvungen att balansera upp sin budget för år 2016 med 1,75 miljoner euro. Förutom personalminskningarna kommer hela personalen inom de offentliga tjänsterna att byta ut en del av semesterpenningen mot ledighet i år. Skogscentralen sparar också in på personalförmånerna.

Mer information:
Finlands skogscentral, offentliga tjänster
direktör Ari Eini
telefon 040 822 6445

.