Ny karttjänst visar storleken på älgstammen och skogsskador av älg | Skogscentralen

Ny karttjänst visar storleken på älgstammen och skogsskador av älg

Var hjortdjursskador uppkommit i privatskogarna och arealerna av enskilda skadeobjekt visas nu i Skogscentralens karttjänst. Uppgifterna i tjänsten kan jämföras med hjälp av ett vinterspårsindex som beskriver storleken på älgstammen. Kartan visar storleken på hjortdjurstammen och vilka skador den vållar i skogarna.

Uppgifterna i karttjänsten grundar sig på anmälningar om viltskador på plantbestånd som lämnades in till Skogscentralen under åren 2013–2015. Tjänsten har kompletterats med uppgifter om älgstammens storlek som baserar sig på ett vinterspårsindex.

När värdet av en hjortdjursskada överskrider 170 euro kan skogsägaren göra en viltskadeanmälan till Skogscentralen. Staten ersätter bara viltskador på privatskogar.

År 2015 beviljades drygt 450 000 euro i ersättningar för hjortdjursskador, vilket bara motsvarade en åttondel av toppsiffrorna för några år sedan. – De ansökta ersättningarna säger inte allt om skadornas omfattning, konstaterar Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral. Beloppet av beviljade ersättningar har minskat i och med ändringarna i ersättningsgrunderna enligt hjortdjursförordningen år 2013 och den nya skogslagen. Skogsägarna ansöker inte heller alltid om ersättningar för skador som uppkommit. En betydande orsak till nedgången i ersättningarna är också att ca 40 procent av Finlands areal ägs av andra än privata skogsägare, t.ex. staten, och därför inte omfattas av stödet.

Just nu är det aktuellt att kontrollera älgskador. De regionala viltråden håller på att sätta upp mål för att påverka storleken på hjortdjursstammarna och antalet beviljade älglicenser.

Älgskador på kartan: http://www.skogscentralen.fi/uppskattning-av-hjortdjursskador
Information om älgskador och ersättningsförfarandet: www.skogscentralen.fi/skador-pa-plantbestand

Mer information

Finlands skogscentral
Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 044 548 8380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Information om ersättningsbelopp för älgskador på serviceområdena:

Södra och sydöstra: Sari Aldén, tfn 050 460 0005
Norra: Tommi Lohi, tfn 040 039 7066
Västra: Markku Remes, tfn 044 548 8380
Östra: Mikko Korhonen, tfn 040 352 3090

.