Räkna ut hur stor avkastning din skog ger | Skogscentralen

Räkna ut hur stor avkastning din skog ger

Finlands skogscentral har startat en kampanj där vi uppmanar skogsägare att tänka på den avkastning skogen ger. På MinSkog.fi-tjänstens första sida finns nu en räknare med vilken skogsägare kan räkna ut hur mycket avkastning en skogsfastighet ger på olika håll i Finland.

Skogsägare uppmuntras att sköta sin skog eftersom skogsvård direkt påverkar den ekonomiska avkastningen.Många ser skog som en svårskött investering. MinSkog.fi upprätthålls av Skogscentralen och erbjuder skogsägare ett lätt sätt att sköta ärenden som har med den egna skogen att göra. Skogsägare som loggar in ser uppgifter om trädbeståndet samt en uppskattning av de intäkter och kostnader som skogen ger upphov till. Dessutom får skogsägaren förslag på skogsvård som borde genomföras under de fem närmaste åren och uppgifter om naturobjekt som finns på fastigheten.

MinSkog.fi är till för alla skogsägare och just nu finns det uppgifter om över 70 % av de privatägda skogarnas areal.

Räknaren på MinSkog.fi bygger på Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog.

Mer information om kampanjen ger Björn Stenmark, chef för kundtjänster,
tel. 050 527 2309, bjorn.stenmark(at)skogscentralen.fi

.