Rapport: Skogsvård kan minska hotet från klimatförändringen | Skogscentralen

Rapport: Skogsvård kan minska hotet från klimatförändringen

Det finländska skogsbruket och den vetenskapliga forskningen har en viktig uppgift i klimatskyddet, skriver professorn i miljövård Pekka Kauppi i sin nya rapport Skogarna i klimatpolitiken, som publicerats av Finlands skogscentral. I rapporten tar han ställning till den livliga LULUCF-debatten och ger sin syn på virkesanvändningens framtid.

Om vi inte använder skogarna i Finland äventyras målen i den internationella klimatpolitiken, anser Pekka Kauppi, professor i miljövård vid Helsingfors universitet, i sin rapport Skogarna i klimatpolitiken.

Att minska avverkningarna i Finland skulle enligt Kauppi inte ens på kort sikt stärka skogarnas globala kolsänka eftersom det är den internationella efterfrågan på träbaserade produkter som driver avverkningarna.

- Det är bara kolsänkans geografiska läge som förskjuts om avverkningarna minskar här och ökar i andra länder. I LULUCF-debatten har man också glömt att vi i Finland har enormt mycket kunnande och erfarenhet av materialeffektiv virkesanvändning, som tjänar klimatskyddet redan nu, skriver Kauppi i rapporten.

Skogarnas kolförråd bör fortfarande växa

Rapporten tar upp hur det finländska skogsbruket kan minska koldioxidutsläppen i atmosfären på många olika sätt.

Kauppi betonar fem aspekter som bör beaktas i klimatskyddsarbetet inom skogsbranschen: det långa tidsperspektivet, hela spektret av ekosystemtjänster, hållbar utveckling, den internationella handeln och en minskning av råvarusvinnet.

Trä kan ersätta fossila energikällor, som olja och stenkol, och produkter som orsakar höga utsläpp. Med rätt skogsvård kan man få trädbestånden att växa snabbare, vilket gör det möjligt att använda skogarna på ett hållbart sätt också i framtiden.

- Vi kan använda trä och andra material mer optimalt, råvarusmart och omsorgsfullt än tidigare. Klimatskyddet är ingen omöjlig uppgift, men framgång förutsätter implementering av nya metoder och kunskap som baserar sig på vetenskaplig forskning. Den klimatpolitik som baserar sig på skogarna måste också anpassas till spektret av ekosystemtjänster, skriver Kauppi.

I rapporten konstaterar Kauppi att skogens kolsänka redan nu binder en stor del av de fossila koldioxidutsläppen. Men forskning visar att skogarna har kapacitet till mer. Man kan utöka kolsänkan genom att beskoga trädlösa områden och få kolförråden i de nuvarande skogarna att växa. Det kan göras med skogsvård och avverkningar som utförs på rätt sätt.

- Skogarnas växtkraft har en nyckelroll för Finlands mål i klimatavtalet från Paris. Genom skogsvård tryggar man skogens tillväxt och avkastningen, samtidigt som man garanterar att kolsänkan och -förrådet hålls på en internationellt sett hög nivå. Viktigast för skogens växtkraft är att plantskog och ungskog sköts på ett bra sätt, säger regiondirektör Jorma Vierula vid Finlands skogscentral.

Skogarna i klimatpolitiken – Analys av LULUCF-debatten 2017

 

Tilläggsinformation:
 
Pekka Kauppi
professor i miljövård
Helsingfors universitet
tfn 040 760 5072
pekka.kauppi(at)helsinki.fi

Jorma Vierula
regiondirektör, västra serviceområdet
Finlands skogscentral
tfn 040 752 9331
jorma.vierula(at)skogscentralen.fi

 

.