Skogen kommer till torget - Mångsidigt om skogen för skolelever | Skogscentralen

Skogen kommer till torget - Mångsidigt om skogen för skolelever

Finlands skogscentral och 4H ordnar fyra stora torgevenemang för sjätteklassare tillsammans med andra samarbetsparter kring månadsskiftet augusti-september. Skogen kommer till torget i Kemi, Kuopio, Lahtis och Tammerfors.

Sjätteklassarna får bekanta sig med skogen och skogsbranschen på fyra torgevenemang i olika delar av landet. Cirka 2 500 skolelever deltar i evenemangen. Finlands Skogsstiftelse bidrar genom att finansiera resorna för de mera långväga skolklasserna.

Eleverna får utföra olika uppgifter och ta del av presentationer som ger dem ökad kännedom om skogen, användningen av virke och skogsbruksprodukter, skogsnaturens betydelse och skogsrelaterade hobbyer.

Samarbetspartner i evenemangen är traditionella aktörer och företag i skogsbranschen, organisationer som erbjuder hobbyverksamhet samt läroinrättningar inom skogsbranschen. Förutom skoleleverna är också andra skogsintresserade välkomna. Evenemangen hålls på finska.

Skogen kommer till torget

Kuopio 24.8 kl 9-13 på salutorget som en del av skördefesten Elonkorjuu-juhla
Tammerfors 28.8 kl 9-15 i parken och kring scenen vid Laikku
Kemi 29.8 kl 9-15 Sauvosaari idrottspark
Lahtis 5.9 kl 9-14 Kariniemi strand

Mer information om evenemangen:
Kaisa Laitinen
expert på skogsägartjänster
Finlands skogscentral
044 7104 340
kaisa.laitinen(at)metsakeskus.fi

Kontaktpersoner per ort:
Kuopio, Piia Silén, 040 094 7602, piia.silen(at)metsakeskus.fi
Tammerfors, Sonja Niemenmaa, 040 167 9791, sonja.niemenmaa(at)metsakeskus.fi
Kemi, Velu Sipola, 040 039 7345, velu.sipola(at)metsakeskus.fi
Lahtis, Merja Sivula, 050 342 5111, merja.sivula(at)metsakeskus.fi

.