Skogscentralen inleder samarbetsförhandlingar | Skogscentralen

Skogscentralen inleder samarbetsförhandlingar

Finlands skogscentral inleder samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin för år 2018. Målet är att minska personalkostnaderna med 1,2 miljoner euro.

Arbetsgivarens förslag omfattar permitteringar, byte av semesterpenning till ledig tid, deltidsavtal och uppsägningar. Eventuella pensionsarrangemang kan minska behovet av uppsägningar. Samarbetsförhandlingarna gäller hela personalen. Inbesparingsbehovet på 1,2 miljoner euro motsvarar 20 årsverken.

Behovet av inbesparingar beror på att statsstödet till Skogscentralen minskar. Statsstödets andel av Skogscentralens budget är kring 85 procent. I statens budget finns ett förslag om att minska Skogscentralens statsstöd med 1,8 miljoner euro och det har minskat med 10 miljoner euro under åren 2012–2018.

Skogscentralen sysselsätter för tillfället ungefär 560 personer.

Mer information
direktör Ari Eini
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5401
ari.eini(at)skogscentralen.fi

.