Skogscentralens samarbetsförhandlingar avslutades | Skogscentralen

Skogscentralens samarbetsförhandlingar avslutades

Samarbetsförhandingarna vid Finlands skogscentral startades den 6 november 2015 och avslutades den 25 januari 2016. Till följd av förhandlingarna kommer arbetsgivaren minska antalet årsverken med ca 15 under innevarande år. Dessutom kommer personalen att byta en del av semesterpenningen mot ledighet. Behovet av att balansera upp Skogscentralens budget för år 2016 uppgår till 1,75 miljoner euro.

Personalminskningarna genomförs i form av uppsägningar, överföringar till deltidsanställningar och eventuella permitteringar. Vidare har personalorganisationerna och arbetsgivaren avtalat om att hela personalen på Skogscentralen byter ut en del av semesterpenningen till ledighet motsvarande en vecka. Den extra semesterveckan som fås med semesterpenning ska tas ut under innevarande år så att effekterna för ett smidigt utförande av arbetet är så små som möjligt.

Personalstyrkan på Skogscentralen minskar även i och med att anställda avgår med pension. Den naturliga personalavgången på Skogscentralen motsvarar ca 20 årsverken i år.

Arbetsgivaren kommer så fort som möjligt att se över inpassningen av sparåtgärderna på Skogscentralens serviceregioner och de olika funktionerna.

Mer information                                                                                                                                 
Finlands skogscentral, offentliga tjänster
direktör Ari Eini
telefon 040 822 6445

.