Tjänsten MinSkog.fi är i fortsättningen avgiftsfri för skogsägare | Skogscentralen

Tjänsten MinSkog.fi är i fortsättningen avgiftsfri för skogsägare

Skogscentralens tjänst MinSkog.fi är avgiftsfri för privata skogsägare från och med den 1 mars 2015. Ändringen påverkar inte avgifterna för aktörerna i skogsbranschen.

I och med ikraftträdandet av förordningen om avgiftsbelagda prestationer har jord- och skogsbruksministeriet fattat beslut om avgiftsfri användning av tjänsten MinSkog.fi för privata skogsägare. Skogscentralen kommer att kontakta skogsägarna för att återställa prenumerationsavgifterna i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar.

Tjänsten MinSkog.fi är en e-tjänst för ärendehantering där skogsfackmän och skogsägare kan mötas på ett sätt som är till nytta för båda grupperna. Tjänsten är öppen för alla skogsägare. I tjänsten kan skogsägare läsa uppgifter om sin egen skogsfastighet och om föreslagna skogsskötselåtgärder. De kan kontakta aktörer i skogsbranschen när de behöver någon som utför skogsarbeten eller när de vill sälja virke. Nästan alla branschaktörer använder tjänsten aktivt.

Tjänsten MinSkog.fi aktiverar skogsägarna i skogsskötseln och förbättrar verksamhetsbetingelserna för dem som tillhandahåller skogstjänster. Tjänsten omfattar för närvarande skogsdata om två tredjedelar av privatskogarna i vårt land.

Mer information:

Veikko Iittainen
chef för kundrelationer
tfn 029 432 4807
veikko.iittainen(@)skogscentralen.fi

.