MinSkog-evenemang | Skogscentralen

MinSkog-evenemang

Mer information

Kaisa Laitinen
expert på skogsägartjänster
tfn 044 710 4340
kaisa.laitinen(at)skogscentralen.fi

MinSkog-introdag

MinSkog-introdagen är en perfekt start för nyblivna skogsägare. Under dagen blir du tillsammans med andra skogsägare bekant med grunderna i att äga och sköta skog. Efteråt känner du till skogsägarens rättigheter och skyldigheter och vet hur du ska ta itu med olika ärenden, det må sedan gälla virkesaffärer eller skogs- och naturvård.

Den populära introdagen ordnas som ett webbinarium lördagen den 30 januari 2021. Läs mer och anmäl dig via evenemangskalendern

Bekanta dig med MinSkog-introdagens material 30.1.2021

MinSkog-grundkurs

På MinSkog-grundkursen lär du dig grunderna i skogsägande och skogsvård. Med hjälp av det du lärt dig är det enkelt att fatta beslut om skötsel och användning av skogen.

På MinSkog-grundkursen lär deltagarna sig om skogsvård i skogens olika utvecklingsskeden. Utbildningen erbjuder också information om beaktandet av naturens mångfald i skogsbruket, skogsbranschens terminologi och måttenheter samt virkeshandel och beskattning. Kursen består av fem kvällar.

  • Föreläsning 1: Skogsbrukets utgångsläge
  • Föreläsning 2: Skogsförnyelse och skogsvård i plantskogen
  • Föreläsning 3: Gallringsavverkningar och olikåldrigt skogsbruk
  • Föreläsning 4: Hållbar användning av skogen
  • Föreläsning 5: Skogsägarens avlöningsdag

Information om aktuella kurser hittar du i evenemangskalendern.

MinSkog-fortsättningskurs

Om du vill kan du ytterligare fördjupa dina kunskaper om skogsbruk på MinSkog Fortsättningskursen. Kursen består av fem föreläsningar med varierande teman.

Information om aktuella kurser hittar du  i evenemangskalendern.

.