Nyheter

uutiskuva-kasvupolku-valinnat.jpg
01.04.2020 15:24
29 företag av 53 sökande har valts ut till Kasvu Open-stigen Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse. De utvalda företagen får delta i gratis företagscoachning under våren och försommaren. Finlands skogscentral är med som samarbetspartner på tillväxtstigen.
uutiskuva-koulutukset2.jpg
27.03.2020 09:36
Finlands skogscentral ordnade nästan 800 utbildningar för skogsägare och skogsproffs i fjol. Över 17 000 skogsägare och 6 000 proffs deltog. Det var fler än rekordantalet från året innan.
uutiskuva-metsalain-valvonta.jpg
25.03.2020 09:35
Finlands skogscentral övervakar med satellitbilder och fältgranskningar att avverkningarna av skog sker enligt lagen. Från och med i fjol har granskningarna riktats in på genomförda avverkningar och speciellt kritiska objekt, till exempel avverkningar i närheten av vattendrag. I fjol upptäcktes över hundra misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet.
uutiskuva-puronvarsi.jpg
19.03.2020 10:37
Skogscentralens datagranskning av de viktiga livsmiljöerna i skogslagen, som har varit avbruten sedan november på grund av evalueringen av skogslagen, återupptas. Detta i och med att minister Jari Leppä i mars meddelat att man inte kommer att öppna hela skogslagen för översyn. Därmed kan datagranskningen av materialet fortsätta.
uutiskuva-toimistot.jpg
17.03.2020 16:53
Från och med onsdagen 18.3.2020 kan du besöka Skogscentralens kontor i Rovaniemi, Kajana, Uleåborg, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, S:t Michel, Kouvola, Lahtis och Helsingfors enbart om du bokar tid på förhand. Det gör du via Skogscentralens kundtjänst. Tider kan bokas till måndagar och onsdagar mellan klockan 9 och 12.
uutiskuva-hirvet.jpg
16.03.2020 12:59
I år betalas cirka 1,4 miljoner euro i ersättningar till skogsägare för skador som älgar och andra hjortdjur gjort i skogen. Ersättningarna minskade med 0,6 miljoner euro jämfört med vad som betalades i fjol. Finlands skogscentral betalar ersättningarna till skogsägarna utifrån de skadevärderingar som gjorts föregående år. I år betalas ersättningarna tidigare än vanligt, redan i februari.
uutiskuva-korjuujalki.jpg
16.03.2020 12:24
Skogen gallras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna för att den ska kunna växa till ett högklassigt och värdefullt bestånd som genererar virkesinkomster. Man kan påverka inkomsterna både genom gallringsmetoden och gallringsstyrkan. Om man gallrar för kraftigt blir skogen känslig för skador, vilket kan försämra lönsamheten.
uutiskuva-koulutukset.jpg
13.03.2020 15:21
Skogscentralen vill göra sitt för att förhindra spridningen av coronaviruset, som har utvecklats till en pandemi. Därför ordnar vi under våren inga evenemang eller utbildningar där deltagarna är fysiskt närvarande.
Harvennettu mäntymetsä. Nainen istuu puunrungolla.
04.03.2020 15:26
I fjol frågade vi användarna av e-tjänsten MinSkog.fi vem som sköter deras skogar. De vanligaste svaren var “Jag gör största delen själv“ och “Vi utför skogsvårdsarbetena tillsammans inom familjen”.
" "
24.02.2020 10:03
Finlands skogscentral öppnar årets första ansökningsomgång för naturvårdsprojekt den 24 februari. Den här gången söker vi verkställare till tio olika projekt som stöder biologisk mångfald.

.