Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

Taustalla nuoret istuttavat metsää ja edustalla näkyy männyntaimi joka on juuri istutettu.
17.09.2020 12:46
I Heinola fick elever i årskurs 8 och 9 prova på beskogning i praktiken i början av september. Ungdomarna planterade 1000 tallplantor i en gammal grustäkt. Kolsänka blir skogen om ungefär 15 år.
Dekorativ bild
17.09.2020 09:21
Otso Metsäpalvelut Oy (Otso skogstjänster) har presenterat en ansökan om företagssanering för tingsrätten fredagen den 11 september 2020. Företagssanering är ett förfarande där målet är att trygga ett företags livsduglighet och möjligheter att fortsätta sin verksamhet normalt. Saneringsförfarandet påverkar inte Kemera-stöden som beviljas och betalas till skogsägare.
Dekorativ bild.
16.09.2020 09:12
Skogscentralen erbjuder många olika utbildningar för skogsägare och proffs i höst. På grund av coronapandemin hålls många utbildningar på nätet, men det blir också närundervisning. På utbildningarna följer vi statsförvaltningens säkerhetsanvisningar.
Metsäkeskuksen logo toimiston seinässä.
15.09.2020 09:36
Skogsbruksingenjören, EMBA Ilpo Rautio har valts till Skogscentralens servicechef för skogsägartjänster, och agronimie- och forstmagistern, forstmästaren Markku Granander till programchef för experternas handlingsprogram. Rautio kommer till Skogscentralen från Otso skogstjänster, medan Granander arbetar på Skogscentralen sedan tidigare. Båda börjar på sina nya jobb i oktober.
Dekorativ bild
14.09.2020 09:50
Från början av året fram till slutet av augusti hade det använts 24,7 miljoner euro i Kemera-medel för virkesproduktion. Det är 8 procent mer än under motsvarande tid i fjol. Av den summan användes 83 procent till skötselarbeten i unga skogar. Till Kemera-stöd för vård av skogsnatur hade 4,9 miljoner euro använts vid utgången av augusti. Det var dubbelt så mycket som under motsvarande period i fjol.
" "
10.09.2020 16:52
Det går att logga in i MinSkog.fi igen.
Virke lastas med lyftkran på en virkestransportbil vid en skogsväg.
08.09.2020 09:43
Mängden planerade avverkningar minskade under perioden januari-augusti i år jämfört med motsvarande tid i fjol. Mängden minskade med ungefär en fjärdedel från konjunkturtoppen 2018. Den totala virkesmängden i avverkningsplanerna återgick till samma nivå som 2016. Enligt avverkningsanmälningarna var det speciellt massaveden som minskade. Avverkningsarealerna för förnyelseavverkning och avverkning i grövre bestånd minskade, men arealen för förstagallringar ökade en aning.
" "
07.09.2020 10:40
Förnyandet av bakgrundssystemen till tjänsten MinSkog.fi kräver ett avbrott i tjänsten. Avbrottet börjar onsdagen 9.9.2020 klockan 9.00.
uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
02.09.2020 11:27
Varje år bildas en och en halv miljon ton aska i finländska förbränningsverk. Av den mängden skulle mycket mer än vad som sker i dag kunna återvinnas som skogsgödselmedel och som byggmaterial i skogsvägar. Tapio Ab har producerat en handbok för askproducenterna, där man berättar om askans egenskaper, kvaliteter och miljöpåverkan.
28.08.2020 13:45
Förnyandet av bakgrundssystemen till e-tjänsten MinSkog.fi börjar i dag. Tjänsten är ur bruk klockan 12–15. Efter avbrottet kan tjänsten användas som vanligt med några undantag.

.