E-tjänsten MinSkog.fi belönades med innovationspris | Skogscentralen

E-tjänsten MinSkog.fi belönades med innovationspris

uutiskuva-metsaanfi-palkinto.jpg
MinSkog.fi är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och skogsbranschens aktörer.
Finlands Forstvetenskapliga Samfunds Skogstaxeringsklubb delade på onsdagen ut innovationspris till Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi, Skogscentralen och Jord- och skogsbruksministeriet. Priset beviljas med tre års mellanrum.

Nyhet 21.11.2019

Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi tilldelades innovationspriset på forstvetenskapliga dagarna i Helsingfors. Priset delades ut av Finlands Forstvetenskapliga Samfunds Skogstaxeringsklubb.

Målet med innovationspriset är att uppmana till innovativ verksamhet och främja kundarbetet och utnyttjandet av vetenskap i branschen. Priset beviljas med tre års mellanrum till en person, arbetsgrupp, samfund eller företag vars innovationer har haft vedertagen inverkan i branschen.

Det är fint att få sådant här erkännande. I Skogscentralens verksamhet vill vi utnyttja forskningsdata och låta skogsägare och aktörer nyttja det i praktiken.

- MinSkog.fi har byggts upp i brett samarbete inom organisationen. Tjänsten har användarnas förtroende och det sporrar oss i arbetet, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Skogscentralen.

Skogs- och naturdata utgör tjänstens grund

E-tjänsten MinSkog.fi är en avgiftsfri tjänst för skogsägare och skogsbranschens aktörer som innehåller skogs- och naturdata som Skogscentralen tar fram. I tjänsten har vi samlat också andra offentliga organisationers miljöinformation så kunderna ska kunna utnyttja den.

MinSkog.fi produceras av Finlands skogscentral och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

- Skogs- och naturdata är centralt i Skogscentralens strategi och alla våra tjänster bygger på så aktuell information som möjligt. Det är glädjande att arbetet med att utnyttja informationen har noterats. På MinSkog.fi-webbplatsen publiceras också öppet tillgänglig skoglig information så sidorna är en mångsidig kanal för alla intresserade av att utnyttja Skogscentralens information, säger Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Skogscentralen.

Till Finlands Forstvetenskapliga Samfund hör skogsforskare och personer som är intresserade av skogsforskning. Skogstaxeringsklubben fungerar under Forstvetenskapliga Samfundet och främjar bland annat forskning i och utvecklingen av skogsutvärderingsmetoderna och skogsbrukets planeringssystem och interaktionen mellan forskning och praxis.

Priset togs emot av Veikko Iittainen, servicechef för skogsägarkunderna, enhetschef Marja Kokkonen vid Jord- och skogsbruksministeriet och Skogscentralens direktör Ari Eini. Bild: Janne Uitamo

.