Landskapsområden syns i MinSkog.fi | Skogscentralen

Landskapsområden syns i MinSkog.fi

uutiskuva-metsaanfi-maisema-alueet-muurasjarvi-kulttuurimaisema.jpg
Med landskapsområden vill man trygga att landsbygdslandskapen bevaras och väcka intresse för landskapsvård.
Miljöinformationen i e-tjänsten MinSkog.fi är nu mångsidigare än förr. Nu kan du i e-tjänsten se också nationellt värdefulla landskapsområden.

Finlands miljöcentral har kartlagt vår landsbygds mest representativa kulturlandskap som ska beaktas i användningen av områden. Det finns 156 värdefulla landskapsområden. Deras värde baserar sig på den mångformiga kulturpåverkade naturen, det hävdade odlingslandskapet och det traditionella byggnadsbeståndet.

Du kan bekanta dig med landskapsområdena genom att logga in i MinSkog.fi och gå till Fastigheter och kartor och välja Landskapsområden under kartmenyns  övriga material.

Mer information om landskapsområden får du på Finlands miljöcentrals webbsida.

Mångsidig information om skogen och miljön

I MinSkog.fi-tjänstens kartmeny kan du under Övrigt material välja att se också objekt som är lämpade för vilt, närmast skogshönsfåglar. Du hittar också information om områdets drivningsduglighet och om var det har drivits träd på grund av storm- eller insektsskador. Bland kartmaterialet hittar du också information om olika naturobjekt och naturskyddsområden.

Genom att välja Anvisningar kan du läsa mer om den information som presenteras på kartan.

.