Möjligt att erbjuda objekt för skydd i MinSkog.fi

uutiskuva-metsaanfi-metsokohde-lahopuustoa-kangasmetsa.jpg
Till exempel en moskog i naturtillstånd kan lämpa sig som METSO-objekt.
Finns det i din skog naturvärden som du vill bevara? Nu kan du enkelt inleda en skyddsutredning i den avgiftsfria e-tjänsten MinSkog.fi för skogsägare. 

Skogsägare kan i MinSkog.fi fylla i en blankett med vilken en skyddsutredning inleds. Blanketten hittas under Ärenden och rubriken Skydd. Skogsägaren väljer från kartan eller figurlistan de figurer som denne erbjuder som METSO-skyddsobjekt

Antagandet är att skogsägaren erbjuder objektet för att skyddas i tio år. Skogscentralen utreder möjligheten till det temporära skyddet och om objektet lämpar sig för ändamålet betalar Skogscentralen ut METSO-miljöstöd åt skogsägaren. Det finns i år gott om medel att använda för miljöstöd, speciellt i Birkaland, Egentliga Finland, Norra Österbotten och Södra Savolax. Om skogsägaren har anmält sitt intresse för att skydda skogen permanent vidarebefordrar Skogscentralen informationen till områdets NTM-central för bedömning. 

Läs mer: METSO-skyddet fortskrider i samarbete