Planerade avverkningar | Skogscentralen

Planerade avverkningar

Mer information

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
tfn 050 406 89 87
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

Juha Inkilä
expert på skogsdata
tfn 050 383 5691
juha.inkila(at)skogscentralen.fi

Om gränssnittet:

Marko Keisala
expert på geodata
tfn 040 534 9110
marko.keisala(at)skogscentralen.fi

Skogsägare informerar på förhand Skogscentralen om sina planer att avverka skog genom att lämna in en anmälan om användning av skog. Utgående från den här informationen publicerar vi varje vecka information om planerade avverkningar.

Informationen tas fram genom att kombinera skogsdata som visar hur mycket virke per virkessortiment och avverkningssätt det finns på den figur som anmälan om användning av skog gäller. För de fastigheter som det inte finns skogsdata används den genomsnittliga avverkningsmängden i kommunen. Materialet uppdateras varje vecka.

I tjänsten hittas information från och med 2016 och framåt. Informationen tas fram i fyra nivåer: per kommun, per landskap, per regionalt skogsprogram och per Skogscentralens serviceområde. Uppgifterna kan granskas per virkessortiment och på veckobasis.

Graf över planerade avverkningar

 

Materialet kan också laddas ner som Excel-fil. Observera att ett helt års material är kring 30 megabyte stort.

Anmälningar om användning av skog på kartan

Anmälningar om användning av privat skog 2018

Hektar 574 265   ha
  beståndsvårdande avverkning 418 557   ha
  förnyelseavverkning 155 708   ha
Virkesmängder 56,7   milj.m3
  stock 24,8   milj.m3
  massaved 31,9   milj.m3
Uppskattat värde på rotförsäljning 1 934    milj.euro

 

 

 

 

 

 

 

Mer statistik, bland annat över tidigare års anmälningar om användning av skog hittar du på den finska sidan.

.