Skogsarbeten på kartan | Skogscentralen

Skogsarbeten på kartan

Mer information

Juha Inkilä
expert på skogsdata
tfn 029 432 5415
juha.inkila(at)skogscentralen.fi

Skogsdata innehåller rekommendationer om skogsvårdsarbeten och avverkningar.

Den största delen av förslagen är kalkyler som bygger på tillgänglig skogsdata men en del har gjorts utgående från besök i terrängen. Förutom en rekommendation om vad som borde göras i skogen ges också en rekommenderad tidpunkt.

Skogscentralen har gjort en kommunvis sammandragning av de här åtgärdsförslagen. Den hittar du på sidan Skogsdata om privata skogar.

Med hjälp av presentationen som visar skogsarbeten på en karta (på finska) berättar vi mer ingående hur arbetena fördelar sig områdesvis.

Med kartan kan du jämföra de arbeten som utförs i skogarna per areal och söka områden där det till exempel finns ett större behov av plantskogsvård.

.