Skogscentralens statistik över laglighetsövervakningen | Skogscentralen

Skogscentralens statistik över laglighetsövervakningen

Mer information

Pertti Syrjälä
chef för informationstjänster, skogsdata- och granskningstjänster 
tfn 029 432 5441
pertti.syrjala(at)skogscentralen.fi

Finlands skogscentral övervakar att skogslagstiftningen följs. Skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter bestäms i lagen om Finlands skogscentral (418/2011, 8 §). Skogscentralen ansvarar för uppgifter inom övervakning och verkställande av bland annat skogslagen, finansieringslagen (kemera), viltskadelagen och skogsskadelagen.

Övervakningen av skogslagen består i första hand av att man granskar anmälningar om användning av skog. Anmälan ska lämnas in till Skogscentralen senast tio dagar innan en avverkning inleds. Efter en särskild anhållan kan Skogscentralen bevilja undantagslov att börja avverka redan före tiodagarsfristen. Om situationen kräver det gör Skogscentralen en framställan till Landsbygdsverket eller polisen.

På sidan Statistik och kartor under rubriken Tjänster på startsidan finns statistik över bland annat anmälan om användning av skog, användning av kemera-medel och resultat av granskningarna av drivningskvaliteten.


 

.