Skogsdata om privata skogar

Mer information

Juha Väisänen
expert på skogsdata
tfn 029 432 5112
juha.vaisanen(at)skogscentralen.fi

Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata
tfn 029 432 5407
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

Sammanställningen av skogsdata innehåller information om fördelningen av skogsbruksmarken, trädbeståndets volym och tillväxt, fördelningen enligt utvecklingsklass samt information om behov av skogsvård och möjligheter till avverkning. Skogsdata omfattar egentliga privatskogar, inte skogar som ägs av kommuner eller församlingar. Skogscentralen kan lämna ut skogsdata med skogsägarens tillåtelse. Läs mer om hur vi samlar in skogsdata och om uppdateringen av skogsdata.

Informationen publiceras i första hand kommunvis. Skogsdata kan också produceras enligt andra regionindelningar. Om du önskar information enligt en annan regionindelning kan du kontakta skogsdatachef Jussi Lappalainen, jussi.lappalainen(at)skogscentralen.fi.

Tillgång till skogsdata

Skogscentralen kan lämna ut skogsdata med skogsägarens tillåtelse. Utlämnande av skogsdata förutsätter ansökan och beslut om utlämnande i enlighet med skogsdatalagen. Kartan visar vilka regioner skogsdata kan fås över. Läs mer om villkoren för utlämnande av skogsdata

Skogsdatas täckning

Skogsdata som uppfyller kvalitetskriterierna totalt, ha 10 625 548
  • insamling genom fjärrkartering, ha
6 094 809
  • uppdaterade terränginventeringsdata, ha
4 530 739
Andel skogsdata som uppfyller kvalitetskriterierna av privatskogarnas
skogsbruksmarkets areal (14 096 581 ha), %
75,4