Skogsdatatjänster | Skogscentralen

Skogsdatatjänster

Mer information

Jorma Jyrkilä
skogsdatachef
tfn 029 432 5407
jorma.jyrkila(at)skogscentralen.fi

Med skogsdata (information om skogstillgångar) avses geografiska data som beskriver skogarna och deras skötsel och användning. Skogscentralen samlar in skogsdata om skogar som ägs av privata personer eller sammanslutningar. Exempelvis omfattas skogar som ägs av kommuner och församlingar inte av datainsamlingen.
 
I lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (skogsdatalagen) stadgas om publiceringen av skogsdata. Skogsägare har tillgång till skogsdata i tjänsten MinSkog.fi. Aktörer har också tillgång till informationen om skogsägaren gett tillåtelse till det. På webbplatsen MinSkog.fi finns också en avdelning med öppen skoglig information. Du kan kontrollera tillgången till skogsdata med hjälp av kartan.
 
Skogsdata kan utnyttjas till exempel vid den regionala planeringen av skogarna och skogsbruket, som stöd för bedömningen av möjligheterna att använda trädbeståndet och allmänt taget vid utvecklingen av skogsnäringar.
 
Regionala sammanställda skogsdata är offentliga och innehåller inga sådana data som kan kopplas till en privatperson och vars utlämnande förutsätter samtycke och beslut om utlämnande enligt skogsdatalagen. Regionala data publiceras i första hand kommunvis

.